Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Жаш жоокерлерге экскурсия өткөрүлдү.

Жаш жоокерлерге экскурсия өткөрүлдү. 18 октября 00:00

Алыкул Осмонов атындагы КРнын Улуттук китепканасында аскердик-патриоттук тарбиялоодо жана моралдык-психологиялык жактан жеңилдетүү максатында, КРнын Коргоо министрлигинин 97632 аскер бөлүгүнүн аскерге милдеттүү кызматын өткөрүп жаткан жаш жоокерлерге экскурсия өткөрүлдү.

***

В Национальной библиотеке им. А. Осмонова в целях военно-патриотического воспитания и морально-психологической разгрузки прошла экскурсия для военнослужащих срочной службы войсковой части 97632 Министерства обороны КР.