Башкы бет  
25.03.2017
Ким он-лайн
Азыр сайтта:
Меймандар - 3
Башкы бет
Информация о проведенных мероприятиях в зале ОКИ в декабре 2012года
29.12.2012
NO TRANSLATION AVAILABLE

  В зале отдела  культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики были проведены следующие мероприятия:

Календарные выставки:
- К 75-летию со дня рождения Токтоналы Сейталиева (1937г.), оперного певца, народного артиста Кыргызстана, Лауреата Государственной премии им. Токтогула.(03.12.12г.);
- К 80-летию со дня рождения Советбека Джумадылова (1932-2003гг.), народного артиста Кыргызстана. (05.12.12г.);
- К 80-летию со дня рождения Родиона Константиновича Щедрина (1932г.), российского композитора. (16.12.12г.);
- К 80-летию со дня рождения Салимы Саидовны Бекмуратовой (1932-1995гг.), оперной певицы, народной артистки Кыргызстана, Лауреата Государственной премии им. Токтогула. (17.12.12г.);
- К 180-летию со дня рождения Павла Михайловича Третьякова (1832-1898гг.), основателя Третьяковской галереи. (27.12.12г.);
Уланды...
 
Сагын Наматбаевдин 80-жылдык юбилейи
14.03.2013
NO TRANSLATION AVAILABLE

   Кыргыз   эли  байыртадан   көркөм  сөз   өнөрүн   аздектеп,   баалап  келет.        
Кыргыз  адабиятынын   келечек   максаттарын   туу  тутуп,  пайдубалын  түптөгөн  жана  анын  деңгээлин  улам  алдыга  сүрөгөн   жазуучуларыбыздын  чыгармачылыгын,  эмгек  жолун  калың  элдин  катмарына  жайылтуу   азыркы  учурдун  талабы   болуп  эсептелет. Анткени, элдин  маданиятын  жогорулатуу-мамлекетибиздин  пайдубалын  бекемдөөнүн   бирден  бир   жолу  экендигин  мезгил  өзү  тастыктап  жатат.
   Улуттук  китепкананын  “Кыргыз  китеби”  бөлүмүнүн  окуу  залында  2013-жылдын  15-мартынан 1-апрелге чейин  коомдук ишмер,  жазуучу, публицист, котормочу Сагын Наматбаевдин 80-жылдык  юбилейине  карата   “Көөнөрбөс эмгек, көркөм чыгармачылык” деген  темада   көргөзмө  уюшулду.
Уланды...
 
“Ала-Тоодон ааламга Їн салган Айтматов”
12.06.2013
NO TRANSLATION AVAILABLE

    2013-жылдын 10-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасында Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналган  “Ала-Тоодон ааламга үн салган Айтматов” аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү болуп өттү.
   Чыңгыз Айтматовдун ысмы бардык Кыргызстандыктарда улуттук сыймыктанууну жана аздектөөнү жаратат, анткени анын улуу таланты Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө таанытты, кыргыз элинин жашоо-турмушун жана бай тарыхын ачып көрсөттү. Жазуучу өзүнүн сөзү, акылы, таң каларлык таланты жана даңазалуу өмүр жолу менен кылымдын руханий феномени, адамзат менен адамдын акыл-эсинин гармониясынын туу чокусу болуп эсептелет.
    Жазуучунун гуманизми жана адамгерчилиги, адамзатты сүйүүсү жана адамга болгон ишеними, жаркын таланты өзүнө карата койгон бийик талаптары жана эмгекчилдиги менен айкалышып Ч.Айтматовдун чыгармаларын бүткүл дүйнөгө таанымал кылды жана дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүнүн катарына кошту.
 
Уланды...
 
Информация о проведенных мероприятиях в зале ОКИ в июне 2013года.
28.06.2013
NO TRANSLATION AVAILABLE

В зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики были проведены следующие мероприятия:

Календарные выставки:

- К 110- летию со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна(1903-1978гг.), советского композитора, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда (06.06.2013г.);

- К 100- летию со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова(1913-2007гг.), советского композитора и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда (10.06.2013г.);

- К 170- летию со дня рождения Эдварда Грига (1843-1907гг.), норвежского композитора, пианиста и дирижера. Крупнейшего представителя национальной композиторской школы (15.06.2013г.);
- К 195-летию со дня рождения Шарля Гуно (1818-1893гг.), французского композитора (17.06.2013г.);

Акыркы жаңыртуу ( 26.05.2014 )
Уланды...
 
Корунуктуу драматург, публицист Омуралиев Бакы 90 жашта
03.02.2012
NO TRANSLATION AVAILABLE

       2012- жылдын 27- январында Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын Сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басмалар бөлүмүндө “Көрүнүктүү драматург, публицист жана актер” аттуу Бакы Өмүралиевдин 90 жылдыгына байланыштуу китеп көргөзмө жасалды. Б. Өмүралиев белгилүү композитор К. Молдобасанов жана башка искусство чеберлеринен билим алып, 1955-жылы Ташкенттеги  А. Н. Островский атындагы көркөм өнөр институтунун актерлук бөлүмүнөн окуп, 1975-жылы Москвадагы адабий жогорку курсту бүткөн. Бакы Өмүралиев театрда иштеген жылдардын ичинде 30 дан ашык ролдорду жараткан. Алсак,  А. С. Грибоедовдун  “Акылдан азап” чыгармасында Молчалиндин, Вильям Шекспирдин “Король Лир” трагедиясында Шуттун,  Р.  Шүкүрбековдун “Акындын үмүтү” пьесасында Токтогулдун образын түзгөн.
Уланды...
 
<< Башына < Мурдагысы 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Кийинкиси > Аягына >>

Бардыгы 501 - 509 ичинен 989
EnglishKyrgyzRussian