Главная страница  
22.08.2017
Мы в соцсетях
FacebookInstaGramFlickr
Кто он-лайн
Сейчас на сайте:
Гостей - 1
Встреча директора НБ КР Ж. Бакашовой с Послом Индии в КР Ж. Кхобрагаде
27.01.2014
23 января 2014 г. состоялась встреча директора Национальной библиотеки Кыргызской Республики Жылдыз Бакашовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Кыргызской Республике господином Жайант Кхобрагаде.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития межкультурных связей и двустороннего сотрудничества. Ж.Бакашова отметила, что мночисленные читатели библиотеки интересуются индийской культурой, литературой, величие которой обусловлено глубиной духовности индийской цивилизации.Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Встреча директора НБ КР Ж.Бакашовой с Чрезвычайным Послом Азербайджанской Республики в КР
24.01.2014

23 января 2014 г. состоялась встреча директора Национальной библиотеки Кыргызской Республики Жылдыз Бакашовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике господином Гидаят Оруджевым.
Во время встречи директор Библиотеки Бакашова Ж. рассказала о деятельности Национальной библиотеки КР, подчеркнув, что Национальная библиотека занимает активную позицию в развитии межкультурных связей и имеет давние партнерские отношения с Национальной библиотекой Азербайджана. В рамках встречи обсуждались вопросы об открытии Центра Азербайджанской культуры в стенах Национальной библиотеки КР. Открытие Центра сыграет важную роль в продвижении и пропаганды азербайджанской культуры, а также в проведении различных совместных мероприятий, презентаций, встреч.
Гидаят Оруджев, Посол Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике передал в дар Национальной библиотеке КР книгу «Чингиз Айтматов - победа тюркского духа», посвященная 85-летию Великого писателя и изданной в Баку в 2013г., а также национальные азербайджанские инструменты в миниатюре. Стороны также договорились о презентации данной книги в феврале этого года в Национальной библиотеке КР.


Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
“Тарыхта калган талант”
23.01.2014
1940-жылы Кыргыз мамлекеттик пединституттун орус тили жана адабияты бөлүмүн аяктап, 1940-1942-жылдары СССР ИАнын Кыргыз филиалында “Манас” секторун жетектеген. 1942-жылы өзүнүн каалоосу менен согушка суранып кетип, 1944-жылы Украина фронтунан жарадар болуп, Мекенине кайтып келген.
1944-1949-жылдары Кыргыз ИАнын “Манас жана фольклор” секторунда илимий кызматкер, фольклор секторунда башчы болуп иштеген учурунда үчилтиктин 21- томун басмага даярдап, “Чоң казаттын” орусча котормосун өзүнчө китеп кылып чыгарган. “Семетей” эпосун изилдеп, ага баатырдык лирикалык поэма катары баа берген. Казактын окумуштуусу М. Ауэзовдун жетекчилиги астында “Манас” эпосу боюнча диссертациялык иш колго алган.

Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
105-летия со дня рождения Отунчи Сарбагышева
23.01.2014
31 января 2014 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики организована календарная выставка, посвященная 105-летию со дня рождения Отунчи Сарбагышева (1909-1944гг.), известного кыргызского актера, режиссера и драматурга, заслуженного деятеля Киргизской ССР.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Информация о проведенных мероприятиях в зале ОКИ в январе 2014 года
23.01.2014
В зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики были проведены следующие мероприятия:
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Презентация книги “Кыздар ай 3”
21.01.2014
17 января 2014 года в отделе периодических изданий Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоялась презентация книги «Кыздар ай 3», составителем которой является известная поэтесса Бурулкан Карагулова, а также была представлена книжная выставка на тему:
“Аялзат жарык дүйнө жыргалысың,
Акындын жазып бүтпөс ырларысың!”.
В мероприятии приняли участие: народные поэты и писатели: Г. Момунова, зампредседателя союза писателей Кыргызской Республики Н. Калыбеков, заслуженный деятель культуры КР А. Сариев, поэт М. Ааматов, известный переводчик М. Асаналиев, заслуженный деятель культуры КР, писатель Б. Максутов, поэтессы Л. Асанбекова, Г. Алымкулова, студенты ВУЗов и члены клуба “Кыздар ай”.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Абдыкадыр Орозбеков
21.01.2014
2014-жылдын 16-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын Сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басмалар бөлүмүндө кыргыздын белгилүү мамлекеттик, саясий, коомдук ишмери Абдыкадыр Орозбековдун туулган күнүнүн 125 жылдыгына арналган китеп көргөзмөсү уюштурулду.
Кыргыз мамлекетин түзүүгө өзүнүн күч кубатын арнап, бүгүнкү эгемендүүлүктүн пайдубалын түптөгөн мамлекеттик, саясий ишмер, кыргыз интеллигенциясынын көрүнүктүү өкүлү, тарыхый инсан А.Орозбеков XX-кылымдагы кыргыз элинин тарыхындагы эң чоң саясий окуя, 1916-жылдагы көтөрүлүштү колдоп, падыша өкмөтүнүн саясатына каршы уюштурулган ар кандай саясий акцияларга активдүү салымын кошкон.
1918-жылы 6-августта жергиликтүү жумушчулардын арасынан ал биринчилерден болуп большевиктер партиясына кабыл алынып репрессияга кабылганча (1937-ж. 15-сент.) партиянын активдүү мүчөсү болгон.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Служебная поездка в Исламскую Республику Иран (ИРИ) директора НБ КР Бакашовой Ж. К.
17.01.2014
В рамках служебной поездки в Исламскую Республику Иран (ИРИ) состоялся визит директора Национальной библиотеки КР Бакашовой Ж. К. в Организацию Национальных Архивов и Национальную библиотеку Исламской Республики Иран, где была ознакомлена с деятельностью этих организаций.
В Организации Национальных Архивов ИРИ директор НБ КР ознакомилась с работой по обеспечению сохранности рукописного и печатного наследия Ирана, реставрацией, хранением изданий, лабораториями, биоогической защитой изданий и др.
В Национальной библиотеке ИРИ директор НБ КР посетила фонд иранистики и исламоведения, зал гуманитарных наук, зал некнижных источников, периодических изданий, фонд рукописи, специализированный отдел, детскую библиотеку, библиотеку для незрячих.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Государственный и политический деятель Абдыкадыр Орозбеков
17.01.2014
C 16 января 2014 года в отделе редких и особо ценных изданий Национальной библиотеки Кыргызской Республики представлена книжная выставка на тему: «Государственный и политический деятель Абдыкадыр Орозбеков», посвященная 125-летию со дня его рождения.
Абдыкадыр Орозбеков - один из видных советских, партийных и государственных деятелей Кыргызстана. Он родился в кишлаке Охна Маргаланского уезда. Первым его революционным опытом стало участие в революционных движениях 1916 года в Ферганской долине. Позднее, в 1918-1920гг., он служил в Красной Армии. А. Орозбеков был членом партии с1918 года. Участвовал в рабочем движении Туркестана. Активно боролся за установление и укрепление Советской власти в Кыргызстане. В годы гражданской войны он прошел путь от рядового бойца до командира отряда и комиссара. В 1924-1925 гг. А. Орозбеков был начальником аграрного отдела Ошского окружного Совета трудящихся, затем ответственным секретарем. Делегат Учредительного съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Кара-Киргизской автономной области (1925г.), на котором он был избран председателем облисполкома. В 1927-1937 годах – председатель ЦИК Киргизской АССР, первый глава Кыргызской Республики, где бессменно проработал до 1937 года.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
“Кут алчу билим”
17.01.2014
2014 жылы 15- январда Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басылмалар бөлүмүндө “ Түрк сөзүн түрлөткөн алп акын Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим” дастанына 945 жыл” атуу китеп көргөзмөсү коюлду.
Түрк тилчиси Р.Р. Аратанын (1900-1964) эсебинде “ Кутуу билиг” дастанын аяктаганда анын автору 54 жашта экени анык болсо, Жусуп Баласагын 1015-1016 жылдары жарыка келгендиги айтылат. Неси болса да хиджири боюнча 462-жыл биздин доор боюча 1069-1070 жылдары өзүнүн “Кутуу билик” дастанын жараткан даанышман акын Жусуп Баласагын сары өзөн Чүй жазыгынын алкымы, Чүй дайрасынын боюна жайгашкан байыркы Токмок кааласынын түштүк- батышыраак тарабындагы азыркы Бурана аталган Баласагын калаасынын перзенти.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Презентация книги Бурулкан Карагуловой «Кыздар ай 3»
15.01.2014
17 января 2014 года в 11.00 часов в отделе периодических изданий Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоится вечер поэзии и презентация книги «Кыздар ай 3», подготовленная поэтессой Бурулкан Карагуловой, а также будет представлена книжная выставка на тему:
“Аялзат жарык дүйнө жыргалысың,
Акындын жазып бүтпөс ырларысың!”.
В книге «Кыздар ай 3» собраны произведения разных поколений кыргызских поэтесс.
В первой части книги представлены стихи первых поэтесс кыргызского народа, таких как – Бурулкан Карагулова, Гульсайра Момунова, Бубуайша Арстанбекова, Жыпар Исабаева, Бактыгуль Чотурова, которые являются мастерами кыргызской поэзии, их произведения насыщены любовью к жизни, человеку, природе, богаты позитивной лирикой.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
«Государственный и политический деятель Абдыкадыр Орозбеков»
15.01.2014
C 16 января 2014 года в отделе редких и особо ценных изданий Национальной библиотеки Кыргызской Республики представлена книжная выставка на тему: «Государственный и политический деятель Абдыкадыр Орозбеков», посвященная 125-летию со дня его рождения.
Абдыкадыр Орозбеков - один из видных советских, партийных и государственных деятелей Кыргызстана. Он родился в кишлаке Охна Маргаланского уезда. Первым его революционным опытом стало участие в революционных движениях 1916 года в Ферганской долине. Позднее, в 1918-1920гг., он служил в Красной Армии. А. Орозбеков был членом партии с1918 года. Участвовал в рабочем движении Туркестана. Активно боролся за установление и укрепление Советской власти в Кыргызстане. В годы гражданской войны он прошел путь от рядового бойца до командира отряда и комиссара. В 1924-1925 гг. А. Орозбеков был начальником аграрного отдела Ошского окружного Совета трудящихся, затем ответственным секретарем. Делегат Учредительного съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Кара-Киргизской автономной области (1925г.), на котором он был избран председателем облисполкома. В 1927-1937 годах – председатель ЦИК Киргизской АССР, первый глава Кыргызской Республики, где бессменно проработал до 1937 года.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
145-лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-1869гг.)
13.01.2014
18 января 2014 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики организована календарная выставка, посвященная 145-летию со дня смерти Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-1869гг.), выдающегося русского композитора, одного из основателей русской классической школы. Представителя критического реализма в музыке. Получив домашнее музыкальное образование, Даргомыжский уже в юные годы начал сочинять романсы и инструментальные пьесы. Знакомство с Глинкой, вскоре перешедшее в близкую дружбу, привело к мысли серьезно заняться музыкой: он начал углубленно изучать теорию композиции и инструментовку.
Первое крупное сочинение Даргомыжского была опера “Эсмеральда”, которая была поставлена на сцене московского Большого театра в 1847г. В следующем произведении, опере-балете “Торжество Вакха”, он обратился к Пушкину с поэзией которого в большей степени связано все его последующее творчество.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
180-летие Василия Григорьевича Перова (1834-1882гг.)
13.01.2014
14 января 2014 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики организована календарная выставка, посвященная 180-летию со дня рождения Василия Григорьевича Перова (1834-1882гг.), выдающегося русского живописца.
Василий Григорьевич Перов родился 4 января 1834года в Тобольске, одном из сибирских мест ссылки декабристов. Учился в Арзамасской школе живописи А.В.Ступина (1846-1849гг.) и в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) (1853-1861гг); преподавал с 1871г.
Творчество В.Перова принадлежит к выдающимся явлениям русской художественной культуре XIX века. Оно рождено эпохой революционно-демократического подъема в России, которому сопутствовала обостренная чуткость передовой интеллигенции к общественным проблемам, к жизни и судьбе народа. Перов – одна из наиболее ярких фигур целого поколения русских художников, начавших сознательную жизнь на рубеже 50-60-х годов XIX века и выразивших идеи времени, которые воплотились в эстетике Н.Г.Чернышевского, поэзии Н.А.Некрасова, прозе Ф.М.Достоевского.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
100-летию со дня рождения Абдыашыма Кобогонова
30.12.2013
30 декабря 2013 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики организована календарная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Абдыашыма Кобогонова (1913 -1992гг.), известного актера, режиссера, драматурга, корифея кыргызского театрального искусства.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Информация о проведенных мероприятиях в зале ОКИ в декабре 2013года.
30.12.2013
В зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики были проведены следующие мероприятия:
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
70-летие Аксуубая Атабаева
23.12.2013

24 декабря 2013 года в 11:00 час. в зале отдела периодических изданий Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоится открытие книжно-иллюстративной выставка “Жүрөгүм менин тоолордо...” и презентация книги Касымбековой Гулькайыр и Сандыбаева Суйундук “Сыйкырдуу обондор”, посвященная 70-летию со дня рождения известному мелодисту и исполнителю, народному артисту Кыргызской Республики Аксуубаю Атабаеву.

Последнее обновление ( 23.12.2013 )
Продолжение...
 
Памятные даты известных ученых Кыргызстана Алдашевых
20.12.2013
19-декабря 2013 года в Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки «Аалым ажары Абдулхай Алдашев», посвященной 95-летию со дня рождения доктора ветеринарных наук, профессора, общественного деятеля Абдулхай Алдашева и 60-летию со дня рождения известного ученого Алмаза Алдашева.
С приветственным словом к собравшимся выступила директор Национальной библиотеки Кыргызской Республики Ж. Бакашова. Она отметила, что имя Алдашевых широко известно в научном мире. Они внесли огромный вклад в становление и развитие научной мысли в Кыргызстане.
В мероприятии приняли участие: президент НАН КР Абдыганы Эркебаев, академик А. Ч. Какеев, Герой Кыргызской Республики М. Мамакеев, Народный писатель: М. Байжиев, директор института Лингвистики С. Мусаев, ректор КНАУ, профессор Р. З. Нургазиев, доктор исторических наук, профессор К. Сулайманов, государственные и общественные деятели, работники культуры, студенты и представители средств массовой информации и родные Алдашевых.
Выступившие отметили, что Абдулхай Алдашев является ученым и крупным специалистом в области ветеринарии, фармакологии и токсикологии. Его перу принадлежит более 5000 научных работ, в том числе 20 монографий, 11 изобретений, 2 учебника и учебных пособия. Широко известны его труды «Киргизско-русский словарь биологических терминов», «Антигельминты», «Этапы развития ветеринарии в Киргизии» и др.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
90-ЛЕТИЕ ИЗВЕСТНОГО ПЕДАГОГА И ПИСАТЕЛЯ ЖУНАЯ МАВЛЯНОВА
20.12.2013
17 декабря 2013 года в Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки – « Устат, педагог, залкар жазуучу», посвященной 90-летию со дня рождения известного поэта, прозаика Жуная Мавлянова и презентация нового сборника его произведений.
С приветственным словом выступила директор Национальной библиотеки КР Ж. К. Бакашова. Она отметила, что имя Жуная Мавлянова широко известно, он как один из талантливых прозаиков, его произведения пользуются заслуженным успехом у читателей Кыргызстана.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Жунай Мавлянов
19.12.2013
17 декабря 2013 года в 1100 часов в фойе Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоится открытие книжно-иллюстративной выставки – « Устат педагог, залкар жазуучу», посвященной 90-летию со дня рождения известного поэта, прозаика Жуная Мавлянова и презентация нового сборника его произведений.
Ж. Мавлянов родился в селе Кош-Тюбе Джанги-Джольского района Ошской области в крестьянской семье. После окончания Джалал-Абадского педучилища в 1941 г. начал свой трудовой путь учителем семилетней школы в селе Афлатун. С 1942 по 1944г. находился на фронтах Великой отечественной войны, был тяжело ранен. После демобилизации продолжил работу в школе в родном селе, затем заканчивает Джалал-Абадский учительский институт, далее – заочное отделение КГУ. С 1961 по 1963 г. – слушатель высших литературных курсов в Москве.
Литературная деятельность Ж. Мавлянова началась еще в годы учебы в институте. Вначале узнали его как поэта-лирика, воспевающего красоту и богатство родного края, своих соотечественников. Неизгладимый след оставила в сердце писателя война, тема которой проходит через все его творчество. В 1960г. был издан первый стихотворный сборник «Сердце». В это же время были созданы повесть - «Что с тобой Бекиш?», поэтические сборники - «Цветы Аркыта», «Прозрачный родник», которые сразу завоевали признание читателей. В повестях «Арча с одинокой веткой», «Ожидание», «Обретенная любовь», «Мой дневник» раскрываются сильные и глубокие чувства людей, перенесших все тяготы войны, самоотверженно трудившихся в тылу.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
«Аалам ажары Абдулхай Алдашев»
19.12.2013
19-декабря 2013 года в 1100 часов в фойе Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоится открытие книжно-иллюстративной выставки «Аалам ажары Абдулхай Алдашев», посвященной 95- летию со дня рождения доктора ветеринарных наук, профессора, общественного деятеля Абдулхай Алдашева и 60-летию со дня рождения известного ученого Алмаза Алдашева.
Абдулхай Алдашев родился в селе Ак-Кочкор Жети-Огузского района, Иссык-Кульской области. Окончил Киргизский сельскохозяйственный институт. Работал зав. кафедрой, проректором по науке КСХИ, директором ИБ АН Киргизской ССР.
Абдулхай Алдашев доктор ветеринарных наук, профессор, Почетный академик НАН Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки Кыргызстана, заслуженный ветврач республики, фармаколог, принадлежит к замечательной плеяде кыргызских ученых, творческий труд которых прославил отечественную науку. Ученый является крупным специалистом в области ветеринарии, фармакологии и токсикологии. Его перу принадлежит более 5000 научных работ, в том числе 20 монографий, 11 изобретений, 2 учебника и учебных пособия. Широко известны его труды «Киргизско-русский словарь биологических терминов», «Антигельминты», «Этапы развития ветеринарии в Киргизии» и др.


Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Международная научная конференция «Айтматовские чтения»
17.12.2013
В Москве 12 декабря в здании факультета государственных и социальных наук Российского университета дружбы народов (ФГСН РУДН) состоялась международная научная конференция «Айтматовские чтения». Организаторами выступили Российский университет дружбы народов и Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации.
В мероприятии участвовали более 60 зарубежных специалистов из Германии, Болгарии, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Франции и др. стран, а также представители ведущих вузов России.
В Научной Библиотеке РУДН была развернута выставка произведений Ч.Айтматова и научной, научно-публицистической литературы, посвященной творчеству писателя, которая продлится до конца года.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
110-летие В. А. Власова
15.12.2013
13 декабря 2013 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики организована тематическая выставка «Профессионалдык музыканын баштоочусу», посвященная 110-летию со дня рождения Владимира Александровича Власова (1903-1986гг.), советского композитора, народного артиста РСФСР и Киргизской ССР, заслуженного деятеля искусств СССР, лауреата Государственной премии им. Т. Сатылганова.
В.Власов родился в Москве. Окончил Московскую Государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, работал скрипачом Первого революционного государственного драматического театра, затем – преподавателем в музыкальном техникуме им. М. Мусоргского, музыкальной школы им. С. Танеева и Московской консерватории, совмещая работу с учебой, служил в ЦДКА дирижером симфонического оркестра.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
В память о великом Айтматове: к 85-летию со дня рождения
11.12.2013
10 ноября 2013 г. в Национальной библиотеке состоялось мероприятие, посвященное знаменательной дате – 85-летию со дня рождения великого сына кыргызского народа, народного писателя Ч. Айтматова. В программе мероприятия – открытие книжно-иллюстративной выставки «Айтматов Ааламы» и презентация библиографической энциклопедии «Вселенная Айтматова»
Великий писатель, мыслитель, философ, дипломат Ч. Айтматов оставил глубокий след в истории цивилизации и народной памяти, внес неоценимый вклад в развитие мировой и национальной культуры.
В мероприятии приняли участие известные государственные, политические, общественные деятели, деятели науки, культуры, образования, профессорско-преподавательский состав вузов, студенческая молодежь, многочисленные читатели Национальной библиотеки, средства массовой информации. С приветственным словом выступила директор Национальной библиотеки профессор Ж.К. Бакашова. В своем выступлении она отметила роль и значение личности Ч. Айтматова в развитии мировой культуры, в сохранении гуманистических идеалов. Национальная библиотека на протяжении многих лет имела тесные связи с Ч.Т. Айтматовым. Он неоднократно бывал в нашей библиотеке, будучи студентом, был читателем библиотеки.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
210-летие Ф.И. Тютчева
11.12.2013
С 11 декабря 2013 г. в читальном зале Центра российской литературы и культуры Национальной библиотеки Кыргызской Республики представлена календарная выставка, посвященная 210-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева.
Федор Иванович Тютчев - известный русский поэт, дипломат, консервативный публицист, один из самых выдающихся представителей философской и политической лирики. Является автором публицистических статей – «Записка царю», «Россия и революция», «О цензуре в России» и др.
Он рано начал писать стихи, в 1819 г. выступил в печати с вольным переложением из Горация. В 1821 г. блестяще окончил словесный факультет Московского университета. По окончании курса был зачислен на службу в Коллегию иностранных дел. Состоял при русских дипломатических миссиях в Мюнхене (1822—1837 гг.) и Турине (1837—1839 гг.). В чужих краях Тютчев прожил двадцать два года, но не терял духовной связи с родиной и изредка навещал ее.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Еще...
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая > В конец >>

Всего 626 - 750 из 1060
EnglishKyrgyzRussian