Главная страница  
26.04.2017
Кто он-лайн
Сейчас на сайте:
Гостей - 3
Проведенные мероприятия в зале ОКИ в сен6тябре
25.09.2013
В зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики были проведены следующие мероприятия:

Календарные выставки:

- К 125- летию со дня рождения Ыбырая Туманова (1885-1967гг.), композитора-комузиста, народного артиста Киргизской ССР (02.09.2013г.);
- К 85- летию со дня рождения Евгения Федоровича Светланова (1928-2002гг.), советского дирижера, композитора, народного артиста СССР (06.09.2013г.);
- К 105- летию со дня рождения Давида Федоровича Ойстраха (1908-1974гг.), советского скрипача, народного артиста СССР (29.09.2013г.).


Мероприятия в рамках лекториев “Вершины мировой культуры “:
- К 85- летию со дня рождения Евгения Федоровича Светланова (1928-2002гг.), советского дирижера, композитора, народного артиста СССР (07.09.2013г.);
- К 105- летию со дня рождения Давида Федоровича Ойстраха (1908-1974гг.), советского скрипача, народного артиста СССР (28.09.2013г.).


Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
К 80-летию поэта, журналиста Исабека Исакова
24.09.2013
19-сентября 2013года в фойе Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки на тему
« Кайратка бек кайталангыс жылдарым,
Өзүң болуп өлбөс жакын ырларым », посвященной 80-летию юбилея известного поэта, писателя, журналиста и переводчика Исабека Исакова , а также состоялась презентация его книги «Сүйгөн жарга»
С приветственным словом выступил замдиректора по науке Национальной библиотеки КР Буларкиев Р. Б. Он отметил, что поэзия Исабека Исакова пользуется большой любовью у читателей республики. Его произведения охватывают самые различные темы. Среди них значительное место занимает тема родины, патриотизма, любви к своему народу.


Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
К 75-летию известного писателя Асанбека Стамова
24.09.2013
17-cентября 2013 года в фойе Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки
“Көркөм адабий дүйнөнүн даанышманы”, посвященной75-летию со дня рождения Асанбека Стамова.
С приветственным словом выступил замдиректора по науке Национальной библиотеки КР Р. Б. Буларкиев. Он отметил, что в современной кыргызской литературе широко известно имя Асанбека Стамова (1938 - 2010), народного писателя, лауреата премии Ленинского комсомола Киргизии, заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики, кавалера ордена “Манас”.
Имя Асанбека Стамова широко известно, он как один из талантливых прозаиков-современников, его произведения пользуются заслуженным успехом у читателей Кыргызстана.
В мероприятии приняли участие: Народные поэты и писатели: М. Абакиров, ректор КГНУ И. Исамидинов, ректор Чуйского университета С. Т. Кайыпов, академик Тендик Аскаров, Ш. Дуйшеев, депутаты Жогорку Кенеша КР, государственные и общественные деятели, работники культуры, студенты и представители средств массовой информации.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Адам эмгеги менен данктуу
24.09.2013
18-сентябрда Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасында Сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басмалар бөлүмүнүн залында Социалисттик Эмгектин Баатырларына арналган «Адам эмгеги менен данктуу» аттуу китеп-сүрөт көргөзмөсү уюштурулду.
Өткөн 2012-жылдын аягында Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев “2013-жылды Кыргыз Республикасында Иштерман жылы деп жарыялоо жөнүндө” Жарлыкка кол койгон.
Коомдо эмгек адамынын беделин жана анын жаратмандык ролун жогорулатуу үчүн өлкөбүздө жаратмандык эмгекти, жумушчу кесиптерди, кесиптик чеберчиликти популярдаштыруу, эмгектин ардагерлерин ардактоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатат.
Кыргыз эли советтик мезгилде өзүнүн тең укуктуу мамлекетине ээ болду. Кыргызстан жогорку өнүккөн өнөр жайы, ири көп тармактуу механикалаштырган айыл-чарбасы бар, илим жана маданият өнүккөн гүлдөгөн республикага айланды. Өнөр жайды, айыл-чарбасын жана маданиятты өнүктүрүүдө жетишкен ийгиликтери үчүн Кыргызстан эки жолу Ленин ордени менен сыйланган.Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Залкар манасчы Чоюке
24.09.2013
2013-жылдын 12-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын Сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басмалар бөлүмүндө белгилүү манасчы Өмүр уулу Чоюкенин 150 жылдыгына арналган «Чоюке – залкар манасчы» аттуу китеп көргөзмөсү өткөрүлдү.
Улуттук китепкананын директорунун илим боюнча орун басары Р. Буларкиев китеп көргөзмөсүн кириш сөз менен ачты. Ал манасчы Чоюке Омур уулу тууралуу окурмандарга кеңири маалымат берди.
Бул иш-чарага Кыргыз эл жазуучусу К. Ашымбаев, эл акыны Асан Жакшылыков, манасчы, дастанчы Сапарбек Касмамбетов, А. Усупбаев, Т. Бакчиев, “Айкөл Манас” фондунун төрагасы Б. Максүтовдор ЖОЖдордун студенттери катышышты. Жаш манасчы Дастан Бакчиев “Манас” эпосунан үзүндү айтып берди. Катышуучулар манасчы жөнүндо сөз сүйлошүп Чоюке да “Манас” айтууга жаш кезинен эле кызыгып, 17 – 18 жашынан баштап “Манас” айта баштаганын айтышып, 25-30 жашында эл аралап көпчүлүккө айтып чыккандыгын эскеришти.
Ал кадимки эле Саякбайдын устаты болгон. “Чоюке – чынар, мен чырпык, Чоюке – бүркүт, мен – чымчык” – деп өз кезегинде өзүнүн устатынын талантына манасчы Саякбай Карала уулунун берген баасы эле анын алдына киши салбаган мыкты манасчы болгондугун ачык айгинелеп турат деп баса белгилешти.


Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
“Кыргыз тили кылымдарды карыткан”
19.09.2013
2013-жылдын 19-сентябрдан 23-сентябрга чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын «Кыргыз китеби» бөлүмүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилине 24 жылдыгына байланыштуу “Кыргыз тили кылымдарды карыткан” аттуу китеп көргөзмөсү уюшулду.
Кыргыз тили – Кыргыз Республикасынын көпчүлүк калкын түзүп жана ага өз наамын берген улуттун эне тили.
Кыргыз тили – эзелтен бери кыргыз элинин дүйнө таануу, тиричилик, рухий – жаратмандык тажрыйбасын камтыган баа жеткис улуу мурас.
Кыргыз тили кылымдар бою оозеки гана сүйлөнүп, жетишүү өлчөмдөгү сөз калыптоо, сезим туюнтуу, элес жана түшунүк билдирүү каражаттарын, ийкемдүү грамматика жол-жоболорун жарата алган. Ал калктын коп жактуу коомдук муктаждыктарын канааттандырып, кыргыз урууларынын биригишүү, пикирлешүү, чыгармачыл күч кубатын чагылдыруу мүдөөлөрүн тейлеп келген. Эстетикалык максаттар үчүн пайдаланып, дүйнөлүк эпостордун алпы «Манас» башында турган залкар дастандардын, тууралуу жанрлардагы лирикалык ырлардын, оригиналдуу жөө жомоктордун, тарыхый уламыштардын, акылман макал-лакаптардын жаралышын шарттаган.Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
24-х летие Дня государственного языка и презентация 4-го тома национальной энциклопедии «Кыргызстан
18.09.2013
23 сентября 2013 года в 14:00 часов в конференц-зале Национальной библиотеки Кыргызской Республики проводится торжественное мероприятие, посвященное 24-х летию Дня государственного языка и презентация 4-го тома национальной энциклопедии «Кыргызстан». Инициатором проведения данного мероприятия являются: Национальная комиссия по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики совместно с Национальной библиотекой КР.
В 1989 году Верховный совет Киргизской ССР единогласно принял Закон «О государственном языке Киргизской ССР», которым закрепил за кыргызским языком статус государственного языка.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
«Человек прекрасен трудом».
16.09.2013
  14 сентября в Национальной библиотеке Кыргызской Республики, в зале отдела Редких и особо ценных изданий, состоится книжно-иллюстрационная выставка, посвященная Героям Социалистического Труда «Человек прекрасен трудом».
Продолжение...
 
Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ-26)
12.09.2013
Национальная библиотека Кыргызской Республики и Ассоциация издателей и книгораспространителей Кыргызстана, при поддержке Президента Кыргызской Республики и Министерства культуры, информации и туризма КР, приняли участие в XXVI Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ-26) с 4 по 9 сентября. Книжная выставка-ярмарка состоялась в ВВЦ/ВДНХ и традиционно считается одной из крупнейших в Европе и СНГ.
В рамках ММКВЯ-26, Национальной библиотекой КР, была организована книжно-иллюстративная выставка «Вселенная Айтматова», приуроченная к 85-летнему юбилею писателя. На выставке были представлены издания произведений Чингиза Айтматова на языках народов мира, а также фотографии, отражающие его творческую, общественную и государственную деятельность, гравюры, по мотивам произведений Ч.Айтматова, московских художников В.Г.Фирсова, В.М.Варлашина и др.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
75-летие со дня рождения заслуженного деятеля культуры КР, А.И. Иванова
11.09.2013
11 сентября 2013 г. в читальном зале Центра российской литературы и культуры Национальной библиотеки Кыргызской Республики открыта книжно-иллюстративная выставка, посвященная 75-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики А.И. Иванова.
А.И.Иванов Родился в 1938 году в Чимкенте в семье служащего. В 1962 окончил филологический факультет Киргизского университета. Работал в прессе Таджикистана и Киргизии, в ЦК КП Киргизии. С 1984 года – главный редактор журнала «Литературный Кыргызстан», одновременно с 1987 по 1998 гг. – собкор всесоюзной «Литературной газеты» по Киргизии. В настоящее время является директором издательства «Литературный Кыргызстан» и главным редактором издания «Жизнь замечательных людей Кыргызстана».Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Манасчи Омур уулу Чоюке
10.09.2013
12 cентября 2013 года в 1100 часов в зале Отдела редких и особо ценных изданий Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоится открытие книжной выставки: “Чоюке – залкар манасчы” посвященной 150-летию со дня рождения манасчи Омур уулу Чоюке .
История донесла до нас имена многих великих манасчи. Одним из них был манасчи Чоюке Омур уулу .
Чоюке Омур уулу родился в 1863г. в селе Маман Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в бедной семье. Еще в детстве овладел грамотой. Исполнять «Манас» начал в зрелом возрасте, когда ему было уже около 30 лет. Наставниками были известные манасчи Назар Болот уулу, Акылбек, Тыныбек Жапый уулу.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
185-летия со дня рождения Л.Н. Толстого.
05.09.2013
5августа 2013 г. в читальном зале Центра российской литературы и культуры Национальной библиотеки Кыргызской Республики открыта книжно-иллюстративная выставка, посвященная 185-летию со дня рождения Л.Н. Толстого.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
185-летия со дня рождения Л.Н. Толстого.
05.09.2013
   5 августа 2013 г. в читальном зале Центра российской литературы и культуры Национальной библиотеки Кыргызской Республики открыта книжно-иллюстративная выставка, посвященная 185-летию со дня рождения Л.Н. Толстого.
Последнее обновление ( 05.09.2013 )
Продолжение...
 
календарная выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Ыбрая Туманова
04.09.2013
2 сентября 2013 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики организована календарная выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Ыбрая Туманова(1888 -1967гг.), выдающегося кыргызского композитора - комузиста, Народного артиста Киргизской ССР.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
22-летие Независимости Кыргызской Республики
27.08.2013
С 20 августа 2013г. в фойе Национальной библиотеки КР организована книжно-иллюстративная выставка, посвященная Дню Независимости Кыргызской Республики - «22-летие Независимости Кыргызской Республики ».
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Выставка посвященная 110-летию со дня рождения Калима Рахматуллина
22.08.2013

В отделе Редких и особо ценных изданий Национальной библиотеки КР представлена книжная выставка «Адабиятка арналган аруу ойлор», посвященная 110-летию со дня рождения критика, литературоведа и общественного деятеля Калима Рахматуллина.

Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Выставка «Эр эмгегин эл эстейт», посвященная 90-летию со дня рождения Шаршеналы Усубалиева
22.08.2013

В отделе Редких и особо ценных изданий Национальной библиотеки КР представлена книжная выставка «Эр эмгегин эл эстейт», посвященная 90-летию со дня рождения Шаршеналы Усубалиева (1923-2006), писателя, заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, организатора кинопроизводства республики.

Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Дар российского писателя
19.08.2013
Фонд Национальной библиотеки КР пополнился интересными изданиями современного российского писателя Шигина В.В. Это книги: “Тайный сыск генерала де Витта”, “Чесменский гром”, “Битва за Балтику”, подаренные автором библиотеке.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Выставка посвященная 100-летию со дня рождения А.Б. Чаковского.
17.08.2013

17 августа 2013 г. в читальном зале Центра российской литературы и культуры Национальной библиотеки Кыргызской Республики открыта выставка, посвященная 100-летию со дня рождения А.Б. Чаковского.

Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Диалог культур
02.08.2013
В Национальной библиотеке состоялась встреча с делегацией Республики Корея, прибывшей на шестое совещание Азиатского комитета «Сказительское искусство», во главе с председателем Азиатского комитета Ким Эон Хо. Цель совещания – подготовка условий для накопления и совместного использования культурных ресурсов Азии.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Международный журнал CNRS
25.07.2013
Уважаемые читатели,

Мы с удовольствием высылаем Вам ссылку на последний выпуск международного журнала CNRS, ежеквартального издания национального центра научных исследований Франции. Вы можете бесплатно просматривать или скачать журнал.
Пожалуйста, перешлите это письмо тем, кто может быть заинтересован. Мы приветствуем новых членов подписавшихся в наш список рассылки.

С уважением,

команда международного журнала CNRS

Международный журнал CNRS - № 30 - июль 2013
Проблема сохранения энергии


Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Николай Гаврилович Чернышевский
23.07.2013
23 июля 2013 г. в читальном зале Центра российской литературы и культуры Национальной библиотеки Кыргызской Республики открыта книжно-иллюстративная выставка, посвященная 180-летию со дня рождения Н.Г. Чернышевского.
Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) выдающийся представитель русской литературы, науки и революционной мысли, ярко выразивший разум, энергию, прогрессивные общественные стремления своего времени. Органическое восприятие освободительных идей, их глубокое развитие, проникновение в сущность борьбы классов и политических направлений определили формирование Чернышевского как революционного демократа, а вместе с тем и как публициста. Судьба и труды Чернышевского оказали огромное влияние на развитие освободительного движения в России.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
120 летие немецкого писателя, Ганса Фаллада
22.07.2013
21 июля исполняется 120 лет со дня рождения немецкого писателя, автора романов в духе критического реализма Гансу Фаллада настоящее имя — Рудольф Дитцен; родился 21 июля 1893, Грайфсвальд, умер 5 февраля 1947, Берлин) . К этому событию в отделе литературы на иностранных языках Национальной библиотеки КР организованна выставка книг.
Рудольф Дитцен родился в бюргерской семье. В 1899 году семья переехала в Берлин, в 1909 г. — в Лейпциг. Его отец, юрист по профессии, отличался своенравностью, поэтому отношения с сыном у него не складывались. В берлинской гимназии Рудольф считался аутсайдером и стал всё больше уходить в себя. В молодости он недолго состоял в обществе «Перелётная птица», но и там не смог наладить отношения с ровесниками. После того как Рудольф стал преследовать едва знакомую девушку и забрасывать ее любовными посланиями, родители отправили его в гимназию в Рудольштадт. Вместе с другом Хансом Дитрихом фон Неккером Рудольф задумал совершить двойное самоубийство, замаскированное под дуэль на пистолетах. Фон Неккер погиб; Рудольфа, получившего тяжёлое ранение, обвинили в убийстве и поместили в психиатрическую клинику. Впоследствии он был признан невменяемым и не предстал перед судом. Он бросил гимназию и не получил аттестата зрелости.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
75-летию со дня рождения народного артиста СССР, оперного певца Хусеина Мухтаровава
18.07.2013

18 июля 2013 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики оформлена календарная выставка, посвященная 75-летию со дня рождения народного артиста СССР, оперного певца Хусеина Мухтарова (1938-2001гг.).

Хусеин Мухтаров вошел в историю мирового вокального искусства. Его имя внесено в энциклопедические словари и известно во многих странах.

Последнее обновление ( 18.07.2013 )
Продолжение...
 
Джумахматов или Целый век музыки
16.07.2013

16 июля 2013 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики организована тематическая выставка “Джумахматов или Целый век музыки”, посвященная 90-летию со дня рождения выдающегося дирижера, Героя Кыргызской Республики, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии им. Токтогула, художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического симфонического оркестра им. А.Джумахматова, академика Всемирной академии музыки (Мюнхен), академика и члена Президиума Международной академии творчества (Москва), почетного гражданина города Бишкека Асанхана Джумахматова (1923-2008гг.).

Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Еще...
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая > В конец >>

Всего 626 - 750 из 1006