Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

“Кыргыз Республикасынын инновациялык өнүгүүсү үчүн маалыматтык ресурстар жана технологиялар” I Улуттук Форуму болуп өттү.

“Кыргыз Республикасынын инновациялык өнүгүүсү үчүн маалыматтык ресурстар жана технологиялар” I Улуттук Форуму болуп өттү.
18 Ноя 2022
17- ноябрда А. Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги биргелешип , ProQuest, Elinepress, IDIogic, MIKRO information HandIin&Distribution FZE, IEEE, Ivpulse CentraL Asia, EBSCO, ИНФРА-М, АнтиПлагиаттын колдоосу менен “Кыргыз Республикасынын инновациялык өнүгүүсү үчүн маалыматтык ресурстар жана технологиялар” I Улуттук Форумун өткөрүштү.
Форумдун максаты – Кыргыз Республикасынын илимий жана билим берүүчү мекемелерин маалыматтык тейлөөнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле алардын эл аралык илимий жогорку рейтингдеги журналдарда жарыялануу активдүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат.
Форумга Кыргыз Республикасынын Президентинин администрациясынын, министрликтердин жана ведомстволордун өкүлдөрү, ошондой эле эл аралык алдыңкы компаниялардын, басмаканалардын, агрегаторлордун жана АКШнын, Европанын, Россиянын, Өзбекстандын, БАЭнин, Түркиянын, Кыргызстандын окумуштуулары, Бишкек ш. жана регионалдык китепканалардын жетекчилери катышышты.
Форум Кыргыз Республикасынын 2026-жылга чейин өнүктүрүү Улуттук программасын ишке ашыруунун, Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптештирүү технологиясын жайылтууну активдештирүү боюнча кечиктирилгиз чаралары жөнүндө” Указынын, ошондой эле мамлекеттин санариптештирүү программасына китепканаларды интеграциялоо алкагында өткөрүлдү.
***
17-ноября Национальная библиотека им. А. Осмонова Кыргызской Республики совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, а также Министерство образования и науки КР при поддержке ProQuest, Elinepress, IDlogic, MIKRO information Handling&Distribution FZE, IEEE, Impulse Central Asia, EBSCO, ИНФРА-М, АнтиПлагиат провели I Национальный форум «Информационные ресурсы и технологии для инновационного развития Кыргызской Республики».
Целью Форума является повышение эффективности информационного обслуживания научных и образовательных учреждений Кыргызской Республики, а также повышения их публикационной активности в научных высокорейтинговых международных журналах.
В мероприятии приняли участие представители администрации Президента Кыргызской Республики, министерств и ведомств, ведущих международных компаний, издательств, а также агрегаторы, ученые из Кыргызстана, России, Узбекистана, ОАЭ, Турции, США, Европы и руководители региональных библиотек страны и другие.
Форум состоялся в рамках реализации Национальной программы развития КР до 2026 года, Указа Президента КР «О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики», а также интеграции библиотек в цифровые программы государства.