Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Кыргыз Республикасынын көптөгөн мамлекеттер менен дипломатиялык мамлелердин түзүлгөндүгүнүн “30 жылдык достук “ аттуу китеп китепканасынын фондуна белек катары берилди.

Кыргыз Республикасынын көптөгөн мамлекеттер менен дипломатиялык мамлелердин түзүлгөндүгүнүн “30 жылдык достук “ аттуу китеп китепканасынын фондуна белек катары берилди.
23 Май 2023

Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Ч.А.Айдарбеков 2022-жыл Кыргыз Республикасынын көптөгөн мамлекеттер менен дипломатиялык мамлелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата 24 элчилик жана 3 эл аралык уюм- БУУ, ЕККУ жана ЕБ дин катышуусунда “30 жылдык достук “ аттуу мааракеге арналган китеп чыгарылды. Маектерди жана сүрөт иллюстрацияларды камтыган форматта түзүлгөн учурдан тартып болуп өткөн негизги, урунттуу окуялар баяндалат. Бул уникалдуу китеп мамлекетибиздин эл аралык аренада жетишкен жогорку кадыр баркын күбөлөндүрүп турат. КР А.Осмонов атындагы китепканасынын фондуна белек катары берилди. Уникалдуу китептер үчүн сизге терең ыраазычылык айтабыз.