Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за апрель 2023г. год

1 Жанан И. Исламда убакыт Б.,2022
2 Жанан И. Мухаммед пайгамбарыбыз Б.,2022
3 Токтогазиев Ж. Шайтандардын бийи Б.,2021
4 Мусабаева К. Кыргызстандын совет жана эгемендик мезгилиндеги маданияты (1917-2021) Б.,2023
5 Сюй Ф. Конфуцийчилик Б., 2021
6 Гүлпаана Шамалдуу талаа Б.,2022
7 Орозматов Г. Көксөө… Б.,2021
8 Абдразакова Н. Көөдөндөгү бурганак Б.,2021
9 Мурзаев М.С. Каныбек Исаков Б.,2022
10 Алиева Г. Менин атам эң жакшы адам Б., 2022
11 Ноокат районунун акын жазуучуларынын жыйнагы; I китеп Ош 2019
12 Асилбек кызы Ж. Экономикалык теория Ош 2023
13 Юсупава Р.О. Эмпирикалык жана теориялык деңгээлдердин диалектикасы Ош 2022
14 Чилетирова А. «Менин сүйүүм» Б., 2022
15 Бердибаев Ө. Доорлор баяны Б., 2023
16 Макамбаева Б. Башат Б., 2023
17 Багыт -10 Б.,2021
18 Намаз тасбихаты Б., 2022
19 Ааламдын ачкычы адамда Б., 2022
20 Ихлас эрежелери Б., 2022
21 Халит Э. Сүйгөн жүрөк кантип жашайт Б., 2022
22 Халит Э. Ыйманга суусаган жигит Б., 2022
23 Жунусалиев К. Ийгиликтин 7 керемети Б., 2022
24 Тайыр кызы Н. Айтматовсуз аткан таңдар Ош 2022
25 Максутова Ж.Ж. Дидактикалык оюндар Ош 2022
26 Сүйүнбекова А. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл сабагы Ош 2022
27 Намаз китеби Б., 2022
28 Абдырахманов Б.А. Улуттук кыргыз күрөшүнө машыктыруунун негиздери Б., 2022
29 Владимир Д. Super Jump Б., 2022
30 Менин укуктарым жана милдеттери
31 Диндердин өнүгүү тарыхы Б., 2022
32 Асилбек кызы Ж. ЕАЭБдин алкагында Кыргызстандын Россия менен экономикалык байланыштары Ош 2023
33 Ажыбаев К.М. Манас таануу боюнча хрестоматия Б., 2022
34 Макасид аш-Шари»а, ижтихад Б., 2022
35 Тандалма эсселер Б., 2022
36 Ашып ташыган өмүр Б., 2021
37 Ашып ташыган өмүр окуу китеби Б., 2021
38 Балтабаева Д. Жашоо түнөк Ош 2019
39 Тайыр кызы Н. Кыргыз тили – жүрөгүм Ош 2022
40 Апышова Б. Кесиптик кыргыз тили Ош 2022
41 Осмонова А. Кесиптик кыргыз тили Ош 2022
42 Кесиптик кыргыз тили Ош 2022
43 Алишерова Э. Кесиптик кыргыз тили Ош 2022
44 Максутова  Ж. Ж. Кыргыз тили Ош 2022
45 Туран учкундары Ош 2019
46 Илимдин башаты — келечектин жолу Б., 2022
47 Токтогулов Э. Чагылган Б., 2023
48 Шабданов М. Аалам керемети Б., 2022
49 Жомоктор дүйнөсүнө саякат Б., 2022
50 Исаков Т. Хан Шырдак Б., 2022
51 Газыбаева Ж. Абийирим отчёт сурайт Б., 2022
52 Арыков Б. А. Мекен коопсуздугуна кызмат Б., 2022
53 Тагаев Т. Жылдыз бат такыр өчпөгөн Ош 2022
54 Тайыр кызы Н. Беш сандык Б., 2022
55 Эргешов А.А. Түштүк Кыргызстандын суу ресурстары Ош 2021
56 Маткеримов А.М. Кыргыз Республикасынын түйшүк регионундагы туризмдин приоритеттүү багыттары жана өнүктүрүү перспективалары Ош 2021
57 Матикеев К.М. Илимдеги кайчылаштар Ош 2022
58 Тургунбаев Ш. Бүтүн турсун жер шары Б., 2022
59 Кыргызстандын китеби 2016-2020 Б., 2022
60 Брандт В. Тандалма сөздөр жана макалалар Б., 2022
61 Ыйман жана капырлык Б., 2023
62 Коңгуроолуу саат Б., 2022
63 Зусак М. Китеп уурусу Б., 2022
64 Сатыкулов У.А. Жаныбарлар энциклопедиясы Б., 2022
65 Касымбекова А.А. Органикалык химия Ош 2022
66 Темиралиева  Г.Т. Билим берүүдөгү педагогикалык чеберчилик Ош 2021
67 Тарыхый жана агроэкотуризм туруктуу өсүү Ош 2021
68 Абакиров К. Кожожаш менен сурэчки; II том Б., 2021
69 Абакиров К. Жоголгон көлөкө жомоктор; III том Б. 2021
70 Абакиров К. Эр төштүк; IV том Б., 2021
71 Абакиров К. Толубай Сынчы; V том Б., 2022
72 Үкүева  Б. Студенттердин чыгармачылык активдүүлүгун  Б., 2022
73 Мусаев  С.Ж. Кыргыз адабий тили Б., 2022
74 Кыргыз тили 1 Б., 2022
75 Кыргыз Республикасындагы туруктуу өнүктүрүүнүн максаттары Б., 2020
76 Кыргызстандагы балдардын абалы туралуу жагдай Б., 2022
77 Кыргызстандын тамак-аш азыктарынын курамынын таблицасы Б., 2022
78 Педагог-новатор, акын жана драматург Тургунбай Тагаевдин Ош 2022
79 Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана мамлекеттик ишмер Ж. Абдрахмановдун Ош 2021
80 Жузенова А. Мекен чакырыгы; 1-том Б., 2022
81 Урустамов С. 5 D IBADAT: обучение намазу по ханафитскому мазхабу Б., 2021
82 Эратов И.Т. Земельное право Б., 2022
83 Сыдыков Б. К. Особенности применения контроллинга в корпоративном управлении Кыргызской Республики (на примере банковской системы) Б., 2023
84 Гусева  В.И. Конкурентные отношения: теория, методология, практика Б., 2022
85 Мамбетов Р.Ш. Обработка речных вод предгорный зоны чуйской долины Б., 2022
86 Алымкулова  А. Верни себя Б., 2022
87 Сыдыков Б. К. Развитие экспортного потенциала приграничных регионов Кыргызстана с Узбекистаном Б., 2022
88 Джаилов Дж. С Совершенствование системы кредитной поддержки сельскохозяйственных Б., 2022
89 История развития религий Б., 2022
90 Абышов И. С. Основы финансово-экономических расчетов в рыночной экономике Б., 2022
91 Мурзалиев И. Дж. Прионные болезни животных Б., 2022
92 Мейманов Б.К. Эффективность использования природно-ресурсного потенциала экономики Кыргызстана Б., 2022
93  Жизнь Иисуса Христа в тебе Б., 2021
94 Жизнь с избытком: жизнь Иисуса Христа в тебе Б., 2021
95 Осмоналиев А. О. Экономический анализ Б., 2015
96 Осмонов О. Дж. Краткая история Кыргызстана Б., 2023
97 Сборник задач по поликлинической терапии Б., 2022
98 Кобзарь В.Н. Биология: Рабочая тетрадь Б., 2022
99 Логинов Г.И. Речные гидроузлы Центральной Азии Б., 2022
100 Киргизская художественная словесность: Малые формы Б., 2022
101 Землетрясения Кыргызстана Б., 2022
102 Васильев А.Е. Любовь и музыка в поэзии Гомера и Гесиода Б., 2023
103 Повреждения сухожилий сгибателелей кисти Б., 2022
104 Исраилова Д. К. История развития доказательной медицины Ош 2022
105 Комбинированное применение лекарственных средств Ош 2022
106 Липосакция тела Б., 2023
107 Методы обезболивания при реконструктивных операциях Б., 2022
108 Вопросы легочной гипертонии и легочного сердца Б., 2022
109 Эргешов А.А. Географо-гидрологические основы Ош 2021
110 Жунушова Г.Б. Уголовное право: ответственность за преступления Б., 2022
111 Белецкая А.А. Проведение социально-психологического исследования Б., 2022
112 Токтогонова Г.К. Международное сотрудничество Б., 2022
113 Основвные правила выпивания рецепта Ош 2023
114 Эгембердиева  У.П. English Sentence: Simple and Easy Б., 2022
115 Камчыбеков Т.К. Основы финансовых и инвестиционных расчетов Б., 2016
116 Соодонбеков Э.Т. Эпидемиологические аспект рака легкого в Кыргызстане Б., 2022
117 Ситуация с положением детей в Кыргызстане Б., 2022
118 Капсаламова Э.Д. Patriot Б., 2022
119 Посвящается президенту МУЦА Джону Росслину Кларку: сборник научных трудов Токмок 2022
120 Муслимов А.П. Неразрушающие методы и приборы контроля качества продукции Б., 2022
121 Хрестоматия по международному торговому праву Б., 2022
122 Уровень жизни населения КР 2017-2021 Б., 2022