Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Август 2022 год

1        Акматов К. Класс жетекчинин ишмердигинин теориялык жана методикалык негиздери. -Ош 2022
2        Өмүрү өрнөктүү инсандар. -Б. 2022
3        Дайырбеков Ү. Айткан билбейт, билген айтпайт -Б. 2022
4        Каримов С. Дифференциалдык тендемелер -Ош 2022 —
5        Дженбаев  Б. Таштанбек уулу Жээнбай (урпактары). -Б. 2022
6        Мухаммад Исмайил И. Тавхидди үчкө бөлүүнүн катачылыгы жана ага байланыштуу өкүмдөрдү иликтөо -Б., 2022
7        Каразакова  З.Ж. ЖОЖдордо кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда студенттердин -Ош 2022
8        Нусубалиев К. Таененин батасы -Б. 2022
9        Садиева  А.Э. Техникалык механика -Б. 2022
10   Абылаева Б. А. Биоконверсиянын  жардамында өсүмдүк калдыктарынан жана Кыргызстандын –Ош 2022
11   Байгазиев С. «Манас» эпосунун руханий, идеялык-даанышмандык, адептик-ыймандык жана -Б. 2022
12   Эдигеев Ж. Көк дептер -Б. 2022
13   Каримов Б. Т. Антенналар жана фидерлер -Б. 2021
14   Эрк кудурети. -Б. 2021
15   Сейитказиев А. Мыскыл, кер какшык ырлардын адабияттагы ээлеген орду -Б. 2021
16   Турал Б. Рахманкул хан жана анын мезгили-Б. 2013
17   Сабаева  Ж. Сезим жаңырыгы -Б. 2016
18   Фатих Султан Мехмет. -Б., 2022
19   Жүз жылдык кийим баяны. -Б. 2020
20   Сыдыгалиев Ж. Кыргыз сүрөт искусствосунун өнүгүш багыттары -Б. 2021
21   Чиао Й. Даосизм архитектуралары -Б.  2019
22   Өзөк сөздөрдү үйрөнүү. -Б. 2020
23   Каримов Б.Т. Аналогдук жана санариптик электроника -Б. 2021
24   Сайдалева А.Т. Кыргызча — Түркчө- англисче сүйлөшмө сөздүк –Б. 2021.
 

25   III Матикеевдик окуулардын материалдын материалдары –Ош 2022

26   Маликов К. Мусулман жаштары: баалуулуктар жана мүмкүнчүлүктөр -Б., 2022
27   Сабаева Ж. Каркырам -Б. 2022
28   Сапаева М. Ташбек датка руху жана дымагы  -Б. 2022
29   Анарбаев М. Чапан тейит  -Б. 2022
30   Жумабаев М. Туулган жерим – Сарыкол –Ош  2022
31   Поэзия тамсы II. -Б. 2022
32   Электр энергиясын өндүрүү. -Б. 2022
33   Вэнс Э. Илон Маск жана фантастикалык келечекти издөө -Б. 2022
34   Ташматов К. Күзгү жамгыр -Б. 2022
35   Акматалиев А.М. «Манас» : Талаш.Таймаш.Баалаш  -Б. 2022
36   Сейитказиев А. Чымчыкейге терикпей,чыйрак ыр жаз эрикпей -Б. 2020
37   Асанов К. Ак сызыктар  -Б. 2022
38   Боскеева Г. ЖазАйым –Б. 2022
39   Сагындыкова Т. Акыркы коңгуроо -Б. 2022
40   Кубанычбек кызы Г. Жашоонун жөнөкөй формуласы -Б. 2022
41   Абдыразаков Б. Сөз… -Б. 2021
42   Квинт В. Амир Тимурдун чыгаан стратег катары улуулугу -Б. 2022
43   Зомбулукка кабылган аялдар жана балдар үчүн укук тартибин жана сот адилеттигин сактоо… -Б. 2022
44   Зомбулукка кабылган аялдарга жана балдарга укуктук тартип жана сот -Б. 2022
45   Экстремизмге жана терроризмге байланыштүү интерде соттүк экспертизаларды -Б.2021
46   Дорохов А. Сенин өзүң жөнүндө -Б. 2018
47   Бердикулова  Ж. Матери -Б. 2022
48   Бирназарова А. Горизонт -Б. 2022
49   Верзунов С.Н. Мониторинг и идентификация геоэкологических процессов на базе интеллектуального анализа  -Б. 2022
50   Маликов К. Мусульманская молодежь: Ценности приоритеты -Б. 2022
51   Мамбетов Э.М. Лотковые каналы и сооружения на них -Б. 2022
52   Кыдыралиев Н.А. Концепции здоровгого питания -Б. 2021
53   Современные методы компьютерной обработки казахского языка. -Б. 2021
54   Курс лекций по документоведению -Б. 2021
55   Получение и обработка изображения Часть 2 -Б. 2022
56   Султаналиева Р.М. Разрупрочнение крепких горных пород под воздействием -Б. 2022
57   Прерванный полет устаза -Б. 2022
58   Усупова Н.С. Вместе или врозь: вопросы  интеграции государств Центральной Азии -Б. 2022
59   Международные договоры и конференции -Ош 2022
60   Руководство по разрешению коллективных трудовых споров в Казахстане. -Б. 2022
61   Курманалиева А. К. Конструирование швейных изделий -Б. 2022
62   Досалиева Б.А. Политико-правовые аспекты деятельности средств массовой информации -Б. 2022
63   Большая Евразия: диалог языков и культур. -Б. 2022
64   Ибраева А. Т. Учебное пособие по выполнению практических заданий по дисциплине «Информатика» –Б. 2022
65   Сейтказиева  Н. С. Компьютерная графика -Б. 2022
66   Сейтказиева  Н. С. Информатика -Б. 2022
67   Базаров Г. Прикосновение к личности -Б. 2022
68   Проповеди по книге «Откровения» -Б. 2022
69   Реклама и PR деятельность современных библиотек -Б. 2021
70   Маматова Н. А. Анализ финансовой отчетности -Б. 2022
71   Учебник по русскому языку -Ош 2022
72   Мир шахмат -Б. 2022