Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Февраль 2022г. год

 1. Күмүш сырга. -Б., 2018.
 2. Алманбет уулу Н. Түн жарыгындагы кыя жол. Алманбет уулу. -Б., 2019
 3. Жамангулова Ж. Тың кыргыз
 4. Кимсанов К. Таасир табылга. -Б., 2018
 5. Кийосаки Р. Бай бала, Акылдуу бала. -Б., 2013
 6. Клейсон Д. Акчалуу болгусу келген адам. -Б., 2015
 7. Эсра Нурай Сезер Өмүрлүк түгөйүм. -Б., 2014
 8. Ажыматов З. Жүрөктөгү борон -Б., 2019
 9. Осмон уулу А. Имам Азам Абу Ханифа-Б., 2019
 10. Айтматов Ч. Ак кеме -Б., 201
 11. Аялзаттын бактысы. -Б., 2019
 12. Периштени ыйлаткан наристе. -Б., 2019
 13. Бакыттын сырын ачтым. -Б., 2019
 14. Кубанычбек кызы Г. Жашоонун жөнөкөй формуласы-Б., 2019
 15. Бообекова Т Дем алуунун үстүндө иштөө
 16. Кийосаки Р.Т. Бай бала, Акылдуу бала
 17. Куттуу икаялар. -Б., 2015
 18. Адам Женсон Сүйүүнүн он сыры -Б., 2017
 19. Наполеон Хилл Кантип 1 жылда байыса болот-Б., 2012
 20. Исмаилов Ч. Ийгиликтин жолу. -Б., 2015
 21. Рыскулов С. Кашка ат карагер жорго
 22. Калашников И. Каар заман Биринчи китеп -Б., 2015
 23. Калашников И. Каар заман Экинчи китеп -Б., 2015
 24. Калашников И. Каар заман Үчүнчү китеп -Б., 2015
 25. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи васалламдын өмүр баяны. -Б., 2016
 26. Кыдырмаева Ш. Үмүт -Б., 2021
 27. Нурдинов А. Түнкү бороон-Ош, 2014
 28. Турмуш сабактары 2. -Б., 2017
 29. Эрдоган М. Жаштар менен ой бөлүшүү. -Анкара, 2007
 30. Наполеон Х Ойлон жана байы. -Б., 2017
 31. Кыздардын окуялары .
 32. Азимканов А. Сыр дүйнө -Жалал-Абад, 2013
 33. Азимканов А. Жан дүйнө
 34. Эмгектеги коллективдүү талаш-тартыштардын тартиби үчүн юридикалык жардам. -Б., 2021
 35. Профсоюздардын Алипеси. -Б., 2019
 36. Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери. -Б., 2021.
 37. Калдыбаев Н Таштагы симфония -Б., 2021
 38. Көкүлов К. Ыйман ыры -Б., 2021
 39. Байбосунов К. Кармазой -Б., 2021
 40. Байас Турал Улуттук эс тутум -Б., 2021
 41. Толук Бек Байзак Көчмөн дүйнө
 42. Тиллебаев Ө Адамдын күн жүрүшү -Б., 2021
 43. Токтосунов А. Табият сырлары жана таалими. -Б., 2021
 44. Рысбаев С. Бала бойдон калба -Б., 2020
 45. I жана II Матикеевдик окуулардын материалдары. -Ош , 2020
 46. Носиров Ш. Араб тилиндеги тыныш белгилеринин жазуу эрежелери
 47. Жолдошбаев Д. Жеткинчектер менен  өспүрүмдөрдүн суициддик  жүрум-турумун аныктоо -Ош, 2021
 48. Арзыкул кызы Н. Жапон жазуусу окуу-усулдук колдонмо -Ош, 2021
 49. Англис тилин үйрөнөбүз. -Ош, 2021
 50. Эл аралык мамилелердин тарыхы: конфликтер,кыймылдар,уюмдар, интеграциялык жараяндар. -Ош, 2021
 51. Абдыраимов К. Бердике баатыр Улук катын -Б., 2014
 52. Абдалиева П. Бир бактылуу үй-бүлө -Б., 2021
 53. Абдыраимов К. Кырк-Бай. -Ош, 2020
 54. Төлөков К. Чек арачынын күндөлүгү -Ош, 2021.
 55. Атантаев И. Жашоо кошу,өмүр кушу -Б., 2021
 56. Ормушев А. С. Жусуп Абдрахманов- чыгаан мамлекеттик ишмер -Б., 2021
 57. Рысбаев С. Кыргыздын улуттук баалуулуктары  жана нарктуу түшүнүктөрү -Б., 2021
 58. Кыргыз элинин педогогикалык ойлорунун антологиясы. -Б., 2021
 59. Макенбаев М. Баатырлар эмнеден өлөт
 60. Жамангулов Н. Менин энем космонавт -Б., 2021
 61. Радикалдашуу жана дерадикалдаштыруу: чет элдик террорчу- согушчандардын тажрыйбасынан сабак алуу. -Б., 2021
 62. Улуу жеңишке чейинки жолдо. -Б., 2020
 63. Общая гистология. -Б., 2021
 64. Харв Т. Думай как миллионер/Т. Харв. -Б., 2017
 65. Тугельбаева Б.Г. Крминология: противодействие экстремизму: международный -Б., 2021
 66. В память Болота Джигитекова. -Б., 2021
 67. Борубашов Б. И. Политико-правовая система кыргызского общества/Б. И. Борубашов. -Б., 2021
 68. Рагрин Н.А. Расчет и конструирование приборов -Б., 2021
 69. Камарли З.П. Эпидемиология рака поджелудочной железы -Б., 2021
 70. Городские истории: обыкновенные и . -Б., 2021
 71. Ормонбеков Т.О. Механика -Б., 2021
 72. Абдрахманов Ю. Совершенно секретно. Дневник Абдрахманова Юсупа -Б., 2021
 73. Алымкулов М.С. Роль органов внутренних дел в обеспечении национальной безопасности Кыргызской Республики -Б., 2021
 74. Русский язык. -Б., 2020
 75. Великий Жусуп Абдрахманов и его эпоха. -Б., 2021
 76. Образовательная программа по разработке наноспутника стандарта. -Б., 2021
 77. Методы обследования пациентов с заболевания внутренних органов . -Ош, 2021
 78. Токтоналиева Д.Э. Математика часть -Б., 2021
 79. Шакирбеков Д. Экономическая и социальная география мира -Б., 2021
 80. Шакирбеков Д. География кыргызстана -Б., 2021
 81. Фудашкин В.А. Обязательственное право -Б., 2021
 82. Селекция и биотехнология овец и коз молочного направления в кыргызстане . -Ош, 2021
 83. Генетические ресурсы коз кыргызстана. -Ош, 2021
 84. Кийосаки Р. Богатый папа Бедный папа -Б., 2017
 85. «Креативная экономика- важнейший фактор устойчивого развития страны «посвященной Международному году креативной экономики. -Б., 2021
 86. Женщины и мужчины кыргызмкой республики. -Б., 2021.
 87. Академическая добросовестность в образовании. -Б., 2021
 88. Управленческий учет. -Б., 2021
 89. Финансовый учет. -Б., 2021
 90. Управление бизнесом и технологии. -Б., 2021
 91. Право Данный учебный материал был разработан под редакцией Мишуковой Людмилы. -Б., 2021
 92. «Обеспечение экономического роста в условиях мирового эпидемиологического и социально-экономического кризиса». -Б., 2021
 93. Рысбаев С. Айжаз и Бегулан -Б., 2021
 94. Изаева Т.А. Оптимизация диагностики и лечения сенсоневральной тугоухости -Б., 2021
 95. Пандемия COVID-19: новые вызовы и угрозы мировой экономике. -Б., 2020
 96. Исраилов А. Всё что я увидел в этом мире -Б., 2021
 97. Тимофеева С.С. Защита населения в чрезвычайных ситуациях -Б., 2021
 98. Оториноларингология в вопросах и ответах. -Б., 2021
 99. Будайчиев Б.Д. Искусство кыргызской республики -Б., 2021
 100. Подрезова Ю. А. Современный климат Бишкека и его изменнения -Б., 2021
 101. Эффективное партнерство со школой “Учитель-родитель”. -Б., 2021
 102. Кадровая политика и кадровая работа на государственной и муниципальной службе . -Б., 2021
 103. Воропаева В.А. Подвижники культуры кыргызстана в годы великой отечественной войны -Б., 2021
 104. Становление и развитие кыргызской энергосистемы
 105. Ибраимов О. История кыргызской литературы XX века/О. Ибраимов . -Б., 2021
 106. Ключи-ответ к упражнениям
 107. Мамытова Э.Дж. Кыргызский для начинающих  2020
 108. Мамытова Э.Дж. Кыргызский для начинающих 2
 109. 5-6 жашка чейинки балдар үчүн билим берүүчү жана өнүктүрүүчү сабактар. -Ош, 2021
 110. 3-4 жашка чейинки балдар үчүн билим берүүчү жана өнүктүрүүчү. -Ош, 2021
 111. 2-3 жашка чейинки балдар үчун билим берүүчү сабактар боюнча. -Ош, 2021
 112. 4-5 жашка чейинки балдар үчүн билим берүүчү жана өнүктүрүүчү. -Ош, 2021
 113. Башталгыч мектепте дифференциациялык жана интеграциялык окутуу. -Б., 2021
 114. Курманалиева А.А. Методические рекомендации по написанию и оформлению выпускных квалификационных работ по -Б., 2021
 115. Токтобаев Б.Т. Методические рекомендации по написанию и оформлению выпускных работ. -Б., 2021
 116. Осмонбаева К.М. Методическое пособие по написанию и защите магистерской диссертации по направлению 530500 -Б., 2021
 117. Тематические планы по образовательным и развивающим занятиям для. -Б., 2021
 118. Тематические планы по образовательным и развивающим занятиям для детей от 3 до 4 лет. -Ош, 2021
 119. Тематические планы по образовательным и развивающим занятиям. -Ош, 2021
 120. Сборник вопросов к учебнику «Управление бизнесом и технологии». -Б., 2021
 121. Сборник вопросов к учебнику «Финансовый учет». -Б., 2021
 122. Сборник вопросов к учебнику «Право». -Б., 2021
 123. Модули 1-2. Дифференцированное и интегрированное обучение в начальной школе. -Б., 2021
 124. Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми Ноябрь 2021: 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгы
 125. Платежный баланс Кыргызской Республики Ноябрь 2021: Первое полугодие 2021 года