Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Март 2022 г. год

 1. Бекболотов  Т. Кош жебе. -Б., 2014
 2. Рыспайдан ыр десте . -Б., 2021
 3. Абдылдаев А. От кечкен отуз күн -Б., 2021
 4. Антуан де  Сент-Экзюпери Кичинекей Ханзада -Б., 2021
 5. Эртугрул Х. Өзүн издеген аял -Б., 2021
 6. Эртугрул Х. Айсел -Б., 2022
 7. Эртугрул Х. Соңку дем -Б., 2021
 8. Эртугрул Х. Өзүн издеген адам -Б., 2021
 9. Курманбаев К. Аксакалдар жоруктары -Б., 2015
 10. Джунусалиев  Б. Табигат сырлары  I китеп -Б., 2021
 11. Ибраимов  К. Хронос жана эрос -Б., 2021
 12. Шарипов  Д. Сүрөттөр качан сүйлөшөт -Б., 2021
 13. Шарипов Д. Тилеш -Б., 2021
 14. Маманов Р. Жумабай палбан -Б., 2022
 15. Бейшеналиева Д. Ак -Б., 2022
 16. Амыркулов  С. Ааламга кеткен Алымбек -Б., 2022
 17. Илимий изилдөө усулдары . -Б., 2022
 18. Ислам ойлору Эл аралык институту: Аль-Шура:. -Б., 2020.
 19. Ислам ойлору Эл аралык институту [2]Жараткандын сыпаттарын сүрөттөө. -Б., 2020
 20. Ислам ойлору Эл аралык институту [3]Хадистердин аныктыгын далилдөө. -Б., 2020
 21. Ислам ойлору Эл аралык институту [4]Куранды чечмелөө тууралуу кыскача киришүү. -Б., 2020
 22. Ислам ойлору Эл аралык институту [5]Исламдагы динден баш тартуу: тарыхый жана диний анализ. -Б., 2020
 23. Ислам ойлору Эл аралык институту [6]Көмөкчү репродуктивдүү медицинанын этикасы. -Б., 2022
 24. Ислам ойлору Эл аралык институту [7]Курандын дүйнө таанымы. -Б., 2020
 25. Ислам ойлору Эл аралык институту [8]Малек беннабинин коомдук интеллектуалдык коз краштарынын цивилизацияга . -Б., 2020
 26. Ислам ойлору Эл аралык институту [9].Куранга жана сүннөткө жаңыча ыкма -Б., 2020
 27. Ислам ойлору Эл аралык институту [10].Ой толгоо -Б., 2020
 28. Ислам ойлору Эл аралык институту [11].Эпистемологиялык интеграция -Б., 2020
 29. Ислам ойлору Эл аралык институту [12].Кудайга жана адамзатына кызмат кылуу  -Б., 2020
 30. Ислам ойлору Эл аралык институту [13].Ибин Ашурдун
 31. Макасид аль-Шарият трактаты -Б., 2020
 32. Ислам ойлору Эл аралык институту [14].Имам Аль
 33. Шатибинин жогорку максат жана ислам мыйзамынын.. -Б., 2020
 34. Ислам ойлору Эл аралык институту [15].Ижтихад жана жаңылануу -Б., 2020
 35. Ислам ойлору Эл аралык институту [16].Советтик аң-сезимдин: азырыкы замандын кудай жок жашоого умтулуусу -Б., 2020
 36. Ислам ойлору Эл аралык институту [17].Мамлекететтик саясат салттуу юриспруденциядан тышкары-Б., 2020
 37. Ислам ойлору Эл аралык институту [18].Мусулман аялдары жана жоолук маселесине кайрадан кайрылуу -Б., 2020
 38. Ислам ойлору Эл аралык институту [19].Жогорку билимдеги реформаны кайра карап чыгуу -Б., 2020
 39. Ислам ойлору Эл аралык институту [20].Тең салмактуулукту кайра калыбына келтирүү -Б., 2020
 40. Ислам ойлору Эл аралык институту [21].Ислам цивилизациясындагы изилдөөлөр -Б., 2020
 41. Ислам ойлору Эл аралык институту [22].Интеллектуалдык имаратты картага түшүрүү -Б., 2021
 42. Ислам ойлору Эл аралык институту [23].Шарияттын максаттарын түшүнүү -Б., 2020
 43. Ислам ойлору Эл аралык институту [24].Биздин реформага карай -Б., 2020
 44. Ислам ойлору Эл аралык институту [25].Постнормалдык мезгилдерди окуу -Б., 2020
 45. Ислам ойлору Эл аралык институту [26].Физикалык жана социалдык илимдердеги эпистемологиялык бияс -Б., 2020
 46. Ислам ойлору Эл аралык институту [27].Балдарды окутуу -Б., 2021
 47. Тергөөчүнүн процессуалдык документтеринин үлгүлөрү. -Б., 2022
 48. Исраилов А. Эненин жан дүйнөсү -Б., 2020
 49. Үмөталиев  А. Кытыгылуу кыялдар -Б,, 2022
 50. Шаршеналиев  Ж. Турмуштагы жана илимдеги татаал жол -Б., 2010
 51. Байсалов  У. Из калсын артыңда- атанын уулу -Б., 2008
 52. Курманбаев К. Жүрөктүн жүрүшү бузулбайт -Б., 2021
 53. Жолдошбаева К. Биз тирүүлүк кербенибиз кайрылбас -Б., 2016
 54. Кыргыз топозунун жогорку сапаттуу,көп пайдалуу эт азыктыгы. -Б., 2021
 55. Ыйык Курандан жаркырап чыккан Жарыктар . -Б., 2022
 56. Эрктүү элдин эгемендиги . -Б., 2022
 57. Муратова  С. Элдик салт-Баба мурасы -Б., 2022
 58. Турбани Ж. Ислам үммөтүндөгү тарыхтын агымын өзгөрткөн улуу 100 инсан -Б., 2021
 59. Грамматикалык сабактар  II-китеп. -Б., 2021
 60. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү  чектелүү балдарды реабилитациялоо . -Б., 2021
 61. Жергиликтүү кеңештердин контролдук ыйгарым укуктары . -Б., 2021
 62. Манас районуна 70 жыл . -Б., 2015
 63. Ы.Курч 19. -Б., 2022
 64. Исмаилов  Р.Т. Новое уголовное законодательство кыргызской республики
 65. Руководство частного лесовода и садовода . -Б., 2021
 66. Образцы процессуальных документов следователя . -Б., 2022
 67. Образцы процессуальных  документов по делам о правонарушениях. -Б., 2022
 68. Уголовный процесс Кыргызской Республики.
 69. Особенная,судебная,исключительная части краткий курс  . -Б., 2022
 70. Налоговый кодекс Кыргызский Республики. -Б., 2022
 71. Деятелность Министерства образования и науки
 72. Кыргызкой  Республики  под руководством Министра
 73. Купешева Болотбека Душековича с 2021 по 2022 годы. -Б., 2022
 74. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья . -Б., 2021
 75. Контрольные полномочия местных кенешей . -Б., 2021