Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за декабрь 2022 год

Рыскулова А. Ак кайык Б., 2022
Калбаев А. Апамдын алаканындагы күн Б., 2022
Вернер Г. Бейиш.Сен үчүн да даярдал… Б., 2022
Кожоназарова С.С. Жүрөгүмө каткан сырларым Б., 2022
Батаканова С. Эпикалык чыгыармаларды ок… Б., 2022
Айтбаева К. Өмүр баасы Каракол 2022
Орозалиева Ч. Төгүлүү Б., 2022
Абдылдаев О.Т. Тамчы Б., 2022
Абдылдаев О.Т. Эстен кетпейт илим сапары Б., 2022
Жолдубаев Т. Сары кыз Б., 2022
Джусупов С. Мен өзүмдү сагындым… Б., 2022
Каныбек уулу А. Кичи бизнестеги чоң акчал… Б., 2022
Авазов А. Исхак Раззаков жана анын … Б., 2021
Арзыбаев Т. «Семетей» эпосунун изилде… Б., 2022
Закирова А. Кыргыз социоллингвистикас… Б., 2022
Акматбекова Ж.А. Массалык коммуникациянын … Б., 2022
Капарова Ч. Телекөрсөтүүдөгү алып бар… Б., 2022
Мусаев А. Чыгармачылыктын психологи… Б., 2022
Камбарбеков К. Бозбу гүл  Б., 2022
Ысманов К. Атамдын тагдыры -ХХ к. ад… Б., 2022
Буларкиева Д. Эмгегим сага арналат — Кы… Б., 2022
Буларкиева Д. Аялзат жана тынчтык Б., 2022
Легендага айланган өмүр Б., 2022
Буларкиева Д. Стамбул — сүйүүм,арманым Б., 2022
Буларкиева Д. Сүйүүгө таазим! Б., 2022
Мурзакметов А.К. Сөз атасы өлбөсүн  Б., 2021
Бабаев А. Чемпиондордун чемпиону Та… Б., 2022
Бердикожоева Г. Бердике берен жана анын у… Каракол 2022
Азизов С. Мекен таңы Каракол 2022
Жаныбеков А. Эскерүүлөр жана ой толгоо… Каракол 2022
Азизов С. Даанышман айылыма таазим Каракол 2022
Кусмидинова С. Калча уруусунун тарыхый с… Каракол 2022
Мамбетов К. Тынай манап жана  Төрөтай… Каракол 2022
Осмоналиев Ж. Турмуш сахнасында  Каракол 2022
Кененбаева Ж. Таштак жолдор Каракол 2022
Урмамбетов А. Журт тагдырын Көл аягынан… Б., 2022
Осмонбаев И. Биздин Боз- бешик  Каракол 2021
Кулчинова Г.А. Анкилозивдик спондилитте … Б., 2022
Рокфеллер Ж.Д. Мен кантип миллиардер бол… Б., 2022
Явуз Султан Селим хан Б., 2022
Муратов А. Бала тарбиялоодогу кыргыз… Б., 2022
Буларкиева Д. Сайраке апанын ак булутта… Б., 2022
Осмонова П.С. Кыргыз тили: 6-класс Б., 2022
Осмонова П.С. Кыргыз тили. Иш дептери… Б., 2022
Осмонова П.С. Кыргыз тили: 6-класс. Оку… Б., 2022
Молдосанов С. Мугалимдердин алтын бешиг… Каракол 2020
Чоң арабча-кыргызча сөздү… Б., 2022
Джапарова Ч. Шёпот муравья Б., 2022
Баудинова Н.А. Русская литература в стан… Б., 2018
Маликов К. Статус аль-Кудса (иерусал… Б., 2022
Бутешова А.Р. Репрезентация концептов «… Б., 2022
Мадаминов Г.М. Культура интеллектуальног… Б., 2022
Скрипникова А.А. Полёт моей души К-Балта 2022
Тулебердиев К.К. Формирование трудовой акт… Б., 2022
Бектурганова А.А. Бухгалтерский учет и стат… Б., 2022
Шаназаров А.С. Человечское развитие и пр… Б., 2022
Зеленая зона Бишкека Б., 2018
Джунушалиева К.К. География Б., 2018
Основы сельского туризма … Б., 2022
Мир музыки, добра и света К-Балта 2021
Русский язык для академич… Б., 2022
Мамытова Э.Дж. Кыргызский для начинающих 1 книга Б., 2022
Мамытова  Э.Дж. Кыргызский язык для начин… 2 книга Б., 2022
Ключи-ответы к упражнения… Б.
Практическое руководство … Б., 2022
Анализ развития социально… Б., 2022
Счастье-это то, чего чело… Б., 2014
Машрабау-50 лет Б., 2022
Беделбек В. Судьба благоволит сильным… Б., 2022