Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за ноябрь 2022г. год

 1. Мамазаирова М. Кайдадыр саргалдак зар ыйлайт…Б., 2022
 1. Малот Г. Томолой жетим Реми Б., 2022
 1. Призма-3 Б., 2022
 1. Гүнеш А. Бала биздин күзгүбүз Б., 2022
 1. Шаматов Д. Билим — бакыт канаты Б., 2022
 1. Ибрахим Х. Ыйман булагы Б., 2022
 1. Маматкулова К. Дүнүйө базарындагы саалихтер Б., 2022
 1. Азыркы казак поэзияся Б., 2022
 1. Түлөбаев А.З. Физиология I Б., 2020
 1. Курулуш материалдарынын касиеттерин үйрөнүү Б., 2022
 1. Бактыгулов К. Кабаттар аралык алдын ала чыңалган темир бетон панелин эсептөө Б., 2022
 1. Бактыгулов К. Оор бетондун курамын жана касиеттерин аныктоо Б., 2022
 1. Ганиев Ж. Башкаруу экономикасы Б., 2021
 1. Ауэзов  М. Дүрбөлөң заман Б., 2022
 1. Жигердүү жаштар: Альманах Б., 2022
 1. Түнч А. Азиз мырзанын окуясы Б., 2022
 1. Каныбек уулу А. Өзүң сыйлаган аял Б., 2022
 1. Айтматов Ч. Гүлсарат Б., 2022
 1. Момунова Р. Бейиштеги үй Б., 2022
 1. Бердибаев Ө. Памир-Алай берметтери Б., 2022
 1. Мамакеев М. Карылык; 2 бас.Б., 2022
 1. Нурманбетов Т. Ыр дөөлөт: Ырлар, поэмалар Б., 2022
 1. Кармыштегин М.Ө. Кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты Б., 2022
 1. Абышбаев М. Ата мурасы Б., 2022
 1. Керимбекова Р. Аралдагы кыргыздар Б., 2022
 1. Джакыпбекова А. Керемет жиптер Б., 2022
 1. Касымова Д. Жер титирөө деген эмне? Б., 2022
 1. Умерова Н. Башкы таймаш Б., 2022
 1. Абдиметалиева М. Биринчи упай беттеши Б., 2022
 1. Деркембаев Т. Вирустар Б., 2022
 1. Сокурова Ж. Чоронун чүкөлөрү Б., 2022
 1. Сокурова Ж. Асан – Үсөн Б., 2022
 1. Шүкүрбай кызы Ү. Жети баштуу ажыдаар
 1. Асанбаев Н. Жылдыз курттун амалы Б., 2022
 1. Кынатов С. Бакчада балдар ырдашат Б., 2022
 1. «Наристе» балдарды мектепке даярдоо программасы боюнча окуу үчүн топтолгон жыйнак Б., 2015
 1. Алтын көпүрө; В 1 Б., 2017
 1. Алтын көпүрө; В 2 Б., 2018
 1. Алтын көпүрө; С 1 Б., 2018
 1. Алтын көпүрө; А 1 Б., 2022
 1. Алтын көпүрө ; А 2 Б., 2022
 1. Асара В. Петушок и сороконошка Б., 2022
 1. Фатман М. Танцуй, Айгерим! Б., 2022
 1. Варворкино Е. Моя подруга Фиалка Б., 2022
 1. Кокоева М. Я такой же, как вы Б., 2022
 1. Кулчинова Г.А. Оценка клинического значения функциональной активности в- лимфоцитов при анкилозирующем спондилите Б., 2022
 1. Жалилов Ч. Формула счастья 2 Б., 2022
 1. Совершенный человек Б., 2022
 1. Арбитраж на рубеже перемен: традиции,технологии, тренды. Б., 2022
 1. Камчыбеков Б. Когда падают звезды Б., 2020
 1. Викари Т. Химический секрет Б., 2020
 1. Кулматова Н. Пирог для мамы Б., 2022
 1. Учебно — методический комплеск по дисциплине Б., 2022
 1. Умерова Н. Главный батлл Б., 2022
 1. Алавова Ш. Манты бывают разными! Б., 2022