Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Октябрь 2022г. год

1.Аскаров Ч. Алыкулдун махабаты Б., 2022
2.Молдобаев Т. Ойстань Б., 2022
3.Хемингуэй Э. Чал жана деңиз Б., 2022
4.Дүйшөбеков А. IT нөлдөн Б., 2022
5.Портер Э. Поллианна чоңойду Б., 2022
6.Кулпунай өстүрүү боюнча колдонмо Б., 2022
7.Дан куурайды өстүрүү боюнча колдонмо Б.,2022
8.Кара өрүктү өстүрүү боюнча колдонмо Б., 2022
9.Рысбаев С. Кыргыз тили Б., 2018
10.Карабах аңгемелери Б., 2021
11.Исаков Б. Кызыктуу сабак өтүүнүн заманбап Б., 2022
12.Бүгүнкү Кытай Б., 2022
13.Сабаттуу жөө жүрүүчү Б., 2017
14.Каныбекова Н. К. Математикалык машыкма Ош 2022
15.Осмонова П. С. Кыргыз тили Б., 2022
16.Шакир О. Эски тегирмендин орду Б., 2014
17.Форд Г. Менин жашоом, менин жетишкендиктерим Б., 2022
18.Босумбаева С. Жүрөгүмдө Кызартым Б., 2021
19.Кармышакова У. Кара -көл шоокуму Б., 2022
20.Мукарамова Г. Жүрөктөгү нур Б., 2022
21.Низамиев А.Г. Кыргызстандын түштүк аймагындагы кичи
шаарлардын өнүгүүсүнүн экономикалык — географиялык негиздери
Б., 2022
22.Жайлообаев О. Биринчи мугалим — Жайлообаев Назармат Б., 2022
23.Абдыраимов Ы. Эбегейсиз казына Ж.Абад 2022
24.Кыргыз макал — лакаптары жана нуска сөздөрү Б., 2011
25.Оторбаев К. Гүлдөр күтөт Б., 2022
26.Бектенова Б. Байтик баатыр Б., 2022
27.Айбашова Т.М. Иш кагаздарын окутуу Б., 2022
28.Максүтов Б. Жеңижок менен Көксулуу. Казыбектин арманы.Б., 2022
29.Санаты сансыз – Салимбай Б., 2022
30.Жумалиев К. Апам баскан узак жол Б., 2022
31.Кунасов М. Учкундуу сөздүн мизи бар,учкулга кеткен изи бар Б.,
2022
32.Исхак Раззаков жана анын замандаштары Б., 2022
33.Обончулардан ыр белек Б., 2015
34.Кыргыз — Индия тилдериндеги окшош сөздөр сөздүгү Б., 2021
35.Казыбек казалчы Б., 2022
36.Рахимбердин К.Х. Активность граждан как основа эффективной
борьбы с коррупцией Б., 2022
37.Абдувалиев З. Истории пророков для детей Б., 2019
38.Критический анализ для более широкого продвижения
рационального Б., 2018
39.Кыдыралиев С.К. Математика для экономики, бизнеса и
социальных наук Б., 2022
40.Грамотный пешеход Б., 2017
41.Жунусова А. Китай сегодня Б., 2022