Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Сентябрь 2022 год

1 Пайгамбарды сүйүү – ыймандан Б.2022
2 Pуthon программалоо тилин үйрөнөбүз Ош 2022
3 Осмоналиева А.Б. Java — тиркемелерди талдап  иштеп чыгуунун Eclipse чөйрөсү Ош 2022
4 Абдыкаров У.А. Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы диний экстремизм менен терроризмдин жайылуу факторлору Ош 2021
5 Кехо Д. Аң- сезим баарын жасай алат Б.2020
6 Иманалиев З. Жөө Ботокан Б.2022
7 Касей М. Музыка 3-класс Б.2020
8 Касей М. Музыка: 2-класс Б.2020
9 Жүрдүк бекен бейиште Б.2022
10 Гершензон М. Робин Гуд Б.2022
11 Курстук ишти жазуунун методикасы, аны тариздөөнүн эрежелери жана коргоонун тартиби Ош 2022
12 «Өтүлгөн сабакты анализдөө» усулдук колдонмосу

Ош 2021

13 Жантаев А. С. Адабият таануучулук аксиологиянын теориялык-методологиялык өбөлгөлөрү Б.2022
14 COVID-19 эпидемиясынын шартында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарындагы инфекциялык контрол Б.2022
15 Ногоева Г.Д. «Бизнес — информатика» адистигине киришүү Б.2021
16 Хедвиг М. Мыкты ата -эне болуунун сырлары Б.2022
17 Бейшеналиев Ж. Ленинполдук немецтер (1882-1992) Б.2022
18 Жантаев А.С. XX кылымдагы кыргыз адабиятын аксиологиялык аспектте изилдөөнүн обьектиси,предмети,материалдары жана методологиясы Б.2022
19 Жантаев А.С. Байыркы грек жана рим көркөм дөөлөттөрү Б.2022
20 Раимбердиева З.С. Т.Сыдыкбековдун «Көк асаба» романындагы көөнө сөздөр,фразеологизмдер,макалдар жана аларды интеграциялап окутуунун ыкмалары Ош 2022
21 Теит М. Ляля Б.2022
22 Сартов Б. Мамыры гүлдөгөн маалда
23 Скопус журналдарына макала жазуу ыкмасы Б.2022
24 Кожомкулов О.Ж. Бийназар уста Б.2021
25 Кожомкулов О.Ж. Көк бөрү Б.2022
26 Кожомкулов О.Ж. Кан күйгөн жылдар Б.2021
27 Каба Б. 2022
28 Казакбаев К. Жүрөктөгү жаз Б. 2022
29 Токтогулов Э. Жибекжал; 1-китеп Б. 2022
30 Акматов К. Бабаларымдан берки жол Б. 2022
31 Тыныбеков У. Эки дүйнөлүк бакыттын жолу Б.2022
32 Ашымбаев К. Асыл ойлор антологиясы Б. 2022
33 Жу Ж. Инспектор Кара мышык Б.2021
34 Хоң С. Ма лиаңдын сыйкырдуу кыл калеми Б.2021
35 Жең Ч. Чоң Баш уул мн Кичине Баш ата Б. 2021
36 Бөкөлөев Ө. Нурбулак Б.2022
37 Аманалиев Д.А. Кыргыз тили Б. 2021
38 Эшиев А. Улуу дастан баяны Б. 2022
39 Лиу С. Панда тууралуу повесть Б. 2021
40 Хашим уулу А. Айыз жана нифас маселесине байланыштуу эрежелер Б.2022
41 Манас, Семетей, Сейтек дастаны Б.2017
42 Алымбаева Б. Тынчтык Б. 2022
43 Краткий тематический словарь русско – арабский Б.2022
44 Райымбеков О.Р. Геморрой Ош 2022
45 Абдылдаева У.М. Капитал строительных организаций: формирование и управление Б. 2019
46 «Инфекционный конроль в организациях здравоохранения Кыргызской Республики в условиях эпидемии Covid-19» Б.2022
47 Кенжебаев М.К. Высшая математика Б.2022
48 Повышение эффективности диагностики и лечения хронического колостаза Б.2021
49 Узакбаев К.А. Здоровье детей в горных регионах Кыргызской Республики Б.2020
50 Зеличенко А. Иссык -кульская вендетта Б.2021
51 Методическое пособие для студентов лечебного факультета к практическому занятию по учебной дисциплине «Эндокринология» Ош 2022
52 Республиканские математические олимпиады 2020-21 и 2021-22 гг. задачи и решения Б.2022
53 Модели для развития бизнеса в Кыргызстане: справочник Б. 2016
54 Сказания о Манасе, Семетее, Сейтеке Б.2017
55 Анализ неформальных трудовых отношений в строительстве Б. 2021
56 Fachdeutch informatik Технический немецкий язык в области информатики В1/В2 Б.2022
57 Джаныбаев Д. Всегда в строю Б.2022