Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Январь 2023 год

Мелис менен Эрнис Б.,2022
Кыргыз-корей-англис тилдеринин тематикалык сөздүгү Б., 2022
Кулуева Ф.Ш. Кесиптик окуу жайларында маалыматтык технологияларды окутуунун негиздери Б.,2022
Кыргыз тили: Кыргыз тилинин практикалык курсу боюнча башталгыч топтун студенттерине багытталган окуу куралы Б., 2022
Мамбетова  Н.С. Сызыктуу алгебра боюнча практикум Б., 2022
Нанакеева  Н. Кыргызстандагы ачык маалыматтардын негизинде журналисттик иликтөө жасоо боюнча колдонмо китеп Б., 2022
Өмүрканов А. Ак тилек: Обондуу ырлар. ; Үчүнчү басылышы Б., 2022
Эралиев Б. Азирети Фатима момундардын энеси Б., 2022
Илиязов С. Мезгил жана мен: Ырлар, арноолор Б., 2022
Козубекова Т.К. Иш кагаздарын жүргүзүү юристтер үчүн (практикуму менен) Б., 2022
Эмнахунов А. Дарак бир жерден көгөрөт: Эскерүүлөр Б., 2022
Мырзакматова М. Урпактардан таазим: Эскерүү баян Б., 2022
Жапаров Д. Дүйшөн саптар Б., 2022
Акматалиев А. Жашагым келет эмне үчүн… Б., 2022
Рыспеков Б. Чиелешкен түркүн ойдун күрмөктөрү Б., 2022
Кыдырмаева Ш.А. «Үзүр» Ырлар жыйнагы Б., 2022
Өмүрканов А. Байдыкем жөнүндө дил баян Б., 2022
Босумбаева Ч.Р. Кармап алдым бир ууч жылдызды Б., 2022
Абдрахманов Н. Сынак Б., 2022
Каракеев Т.Т. Алгебранын жана анализдин сандык ыкмалары Б., 2022
Урматбеков Ч.У. Өчпөсүн өмүр жарыгы Б., 2022
Кулишева А.К. Шыбыргак Б., 2022
Абдыкайымова А.Б. Кагазда калган сезимдер Б., 2022
Кеңеш кызы А. Берешен жашоом Б., 2022
Сатывалдиева Г.Э. Органикалык химия боюнча практикум; (II-бөлүм) Б., 2021
Исламга чакыруу  мамиле түзүү адеби Б., 2022
Касей М. Кыргыз эл ырлары: Өздөштүрүү,өнүктүрүү жана сактоо маселелери Б., 2022
Кармышова Ү.Ж. Жалпы ботаникадан окуу талаа практикасы Б., 2022
Момунова Г. Келдиңби сүйүү?.. Б., 2022
Устат жана калемгер Конгайтиева Сууракан Амановна 70 жаш Б., 2022
Абдыш А. Ата журтка ак бата Б., 2022
Курманбекова Г. Жалпы биология окуу китеби Б., 2022
Гүлдесте Б., 2022
Эл уулу- Зыфар Игембердиев Б., 2022
Асипова Н.А. Көп маданияттуу билим берүү Б., 2022
Күрүчбеков А. Ырлар жана поэмалар Б., 2022
Субанов К.Т. Мени эстесең ырларымдан табасың Б., 2022
Султанбай кызы У. Жазгым келет Б., 2022
Маанаев Э. Кыргызстандагы улут маселелери Б., 2022
Көчөрова  Г.О. Кыргыз тили Ж.Абад. 2022
Токтогулов Э. Тоо балладасы; 2-китеп Б., 2022
Конгайтиева С.А. Жан дүйнө жарыгы Б., 2022
Моңолдоров Ш.К. Кыргыздын улуттук оймосу-көчмөн доордун көрөңгөсү Б., 2022
Каримов М. Тарыхый тагдырлар Б., 2022
Бекбоев Т. Жан-дүйнө чыңалуусу-көп оорунун башаты Б., 2022
Байгазиев С. Манастаануу Б., 2022
Иманакунова К.Ш. Кыргыз тилинин практикалык курсу Б., 2022
Темир уулу И. Музей таануу Б., 2022
Алайку кайрыктары Ош 2022
Москва кайрыктары-7 Б., 2022
Бейшеналиева Д. Бар… Б., 2022
Исаков М. Аламан ажы; 4-китеп Б., 2022
Казаков Т. Эсимде Б., 2022
Назаралиева Б. Генерал Асанкулов; I том Б., 2022
Назаралиев Б. Генерал Асанкулов; II том Б., 2022
Теория и практикум по дисциплине «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем» Б., 2022
Кунтубаева А.А. Эпос «Манас» как исторический и этнографический источник Б., 2022
Сборник диктантов и изложений по русскому языку Б., 2022
Токтосунова З.К. Экономика предприятия Б., 2022
Краткая история искусств Б., 2021
Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется Б., 2021
Аканов Д.К. Разработка универсальной машины для измельчения сыпучих пищевых продуктов и отжима Б., 2022
Современные тенденции экономического развития мира Б., 2022
Бакыт Т. Любить вопреки Б., 2022
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций Б., 2021
Шабданова Э.А. Физико-химические основы концентрационного распределения сурьмусодержащих компонентов и Б., 2022
Налоговый кодекс Кыргызской Республики Б., 2022
Новый союз с Богом Б., 2022
Новые векторы экономического развития Б., 2022
Основы бухгалтерского учета Б., 2022
Керимбеков А. Приближенные решения задач нелинейной оптимизации колебательных процессов Б., 2022
Кенчиев Ж. Сын великих гор Б., 2003
Нуралиев Н.А. Трудовая миграция из Кыргызстана в Казахстан: причины, последствия и регулирование Б., 2022
Кыргызская республика: время становления, трансформации и надежд Б., 2022
Шабалов  А. С. Краткая история дунган-хуэйхуэй Б., 2023
Караман С. За кадром Б., 2022
Растегар И. Омар Хайям Б., 2005
Рациональное использование генетических ресурсов скота молочного и комбинированного направления Б., 2022
Тажибаев К.Т. Физика горных пород Б., 2022
Кунашов Т. Это-в свитках первых Б., 2022