Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новости

В Национальной библиотеке, в Отделе редких и особо ценных изданий, организована выставка “Бабаларыбыздын тарыхын изилдеген көрүнүктүү окумуштуу”, посвященная 100- летию со дня рождения видного ученого, историка-востоковеда А. Н. Бернштама. Бернштам…

2010-жылдын 19-ноябрында саат 10: 00 дө Кыргыз республикасынын мамлекеттик тарых музейинде тунгуч жазгыч акын Тоголок Молдонун (Байымбет Абдырахманов) 150 жылдыгына арналган “Кыргыз элинин демократ акыны Тоголок Молдонун 150 жылдык мааракесине…

22 ноября 2010 года в 11 часов в Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоится открытие книжно-иллюстративной выставки, посвященной 75-летию со дня рождения народного поэта, прозаика, драматурга, переводчика и публициста, заслуженного деятеля…

2010 год объявлен Государственным агентством культуры Кыргызской Республики Годом духовного наследия кыргызов. По реализации национального проекта "Духовное наследие кыргызов и кочевой цивилизации" в Национальной библиотеке КР отделом культуры и искусства…

(нет перевода) Кыргыз элинин тарыхы бери дегенде эки миң жылдан ашуун жол баскандыгы белгилүү. Мына ошондон бери эле кыргыз эли алыскы жана жакынкы чет өлкөлүктөр менен тыгыз кызматташууда. Улуттук китепкананын…

10 ноября 2010 года в Национальной библиотеке состоялась презентация книг кыргызского писателя Б. Максутова. Вниманию собравшихся были представлены новые книги: “Улуу көтөрөлүш”, “Кызыл кыргын, кандуу кармаш”, “Кыргызстандын жетекчилери жана баатырлары”.…

9 ноября 2010г. в Национальной библиотеке в рамках проекта «Сеть для международного научно – технического сотрудничества со странами Восточной Европы и Центральной Азии» состоялся информационный семинар для ученых Кыргызстана. Цель…

(нет перевода) Кыргыз тили менен кыргыз элинин тарыхы тыгыз байланышта, башкача айтканда, элдин тарыхы-тилдин тарыхы, тилдин тарыхы-элдин тарыхы. Кыргыз тилинин өзүнө гана таандык азын-оолак өзгөчөлүгү бар, ошону менен катар кыргыз…

2010- жылдын 25- октябрында Улуттук китепканада саясий жана коомдук ишмер Исхак Раззаковдун 100 жылдыгына байланыштуу “ Коом деген сен жана мен, сен ак болсоң, мен ак болсом- коом да таза…

Национальная библиотека Кыргызской Республики выпустила в свет библиографический указатель «Исхак Раззаков, Алтынды дат баспайт – Великий сын своего народа». (Бишкек, 2010). Редактором данного пособия является Ж.К.Бакашова, директор Национальной библиотеки, доктор…

25 октября 2010года в Национальной библиотеке состоялось открытие выставки, посвященной 100-летнему юбилею Исхака Раззакова – видного партийного и государственного деятеля. На мероприятии присутствовали представители науки, культуры, образования, писатели, общественные деятели,…

(нет перевода) Байыртан эле кыргыз эли актаңдай төкмө акындардын, чечендердин, сынчылардын айткандарын көздүн карегиндей сактап, муундан муунга мурас катары өткөрүп келген. Төкмө акын Калыгул Бай уулунун 225 жылдык юбилейине карата…

19 октября 2010г. в Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоялось значимое мероприятие, посвященное передаче коллекции русских книг ВУЗам, библиотекам и школам. Коллекция книг была выпущена к 300-летнему юбилею первого российского академика…

(нет перевода) 2010- жылдын 1- октябрында Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрында кыргыз маданиятынын залкары, мамлекеттик ишмер Күлүйпа Кондучалованын 90 жылдыгына байланыштуу «Легендага айланган өмүр» китеп-сүрөт көргөзмөсүнүн…

Фонд Национальной библиотеки пополнился коллекцией книг, подаренной Российским Посольством в Кыргызстане. Коллекция книг была выпущена в связи с 300-летием со дня рождения первого российского академика Михаила Васильевича Ломоносова. Эта знаменательная…