Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

профессор Манасбек Мусаев өзүнүн басып чыгарган “Айтматовдун ааламындагы фотографиялар” аттуу китебин биздин китеп фондусуна тапшырды.

профессор Манасбек Мусаев өзүнүн басып чыгарган “Айтматовдун ааламындагы фотографиялар” аттуу китебин  биздин китеп фондусуна  тапшырды.
16 Май 2023

15 майда, Кыргыз Республикасынын киноискусство академиясынын академиги, профессор Манасбек Мусаев өзүнүн басып чыгарган “Айтматовдун ааламындагы фотографиялар” аттуу китебин биздин китеп фондусуна тапшырды. Бул китепте аалам кезген Айтматовдун мейкиндигин, анын дүйнөсүн фотографияда ачып берген.
Китеп кыргыз, орус жана англис тилдеринде.