Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Ж. Абдрахмановдун 120 жылдыгына карата “Жусуп Абдрахманодун 120 жылдыгы” аттуу көргөзмөсү уюштурулду.

Ж. Абдрахмановдун 120 жылдыгына карата “Жусуп Абдрахманодун 120 жылдыгы” аттуу көргөзмөсү уюштурулду.
19 Ноя 2021

Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын Ч.Айтматов атындагы Кыргыз-Түрк мададият борбору залында Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына карата “Жусуп Абдрахманодун 120 жылдыгы” аттуу көргөзмөсү уюштурулду.
Жусуп Абдрахманов 1901-жылы 28-декабрда азыркы Ысык-Көл облусундагы Чиркей айылында манаптын үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүсү, алгачкы кыргыз интеллигенциясынын эң көрүнүктүү өкүлү. Анын 1930-жылдары кыргыздарды ачарчылыктан сактап калышы тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калды.
17 жашында Кызыл Армиянын катарында согушкан. 1924-жылга чейин Жети-Суу аймагында жооптуу партиялык-советтик кызматтарда иштеген.
1925-жылы Москвага кызматка чакырылып, Бүткүл союздук коммунисттер партиясынын Борбордук Комитетинде жооптуу инструктор болуп эмгектенген.
1927-жылы Кыргыз АССРинин Элдик комиссарлар төрагасы болуп дайындалат.
1933-жылы сентябрда Абдрахманов Кыргызстандын Эл Комиссарлар Кеңешинин (Министрлер кабинетинин) төрагалыгынан алынып, партиядан чыгарылган.
1937-жылы июнда камакка алынып, атууга өкүм чыгарылган. Өкүм 1938-жылы 5-ноябрда Чоң-Таш аймагында ишке ашырылган. Абдрахмановду жарандык реабилитациялоо 1958-жылы, партиялык актоо — 1989-жылы болгон.
Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен Жусуп Абдрахмановго быйыл «Кыргыз Республикасынын баатыры» жана «Ак Шумкар» ордени ыйгарылды.
Көргөзмөгө төмөнкү китептер коюлду: Ж.Абдрахманов «Күндөлүктөр Сталинге кат”, Б.Максутов “Манас бабабыздан бүгүнкү күнгө чейин”; “Эл зар-Жусуп”; И.Абдуразаков “Ж.Абдрахманов”, “Юсуп Абдрахманов”, “У истоков Кыргызской национальной государственности”, макалалар жана сүрөттөр ж.б.

Дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү, 208 Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы тел: 30-50-57