Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Ноябрь 2023 год

Новое поступление книг за ноябрь 2023 г.

 

 

1 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамы.- Б., 2023 1
2 Абасов Т. Көз алдыма элестеди.- Б., 2023 1
3 Абдибаева С.Н. Өмүрү эмгекке арналган эне.- Б., 2023 1
4 Абдрахманов Б. Книга памяти о неизвестных судьбах узбеков- жертвах сталинских репрессий в Кыргызстане.- Б., 2023 1
5 Абдулхаким С. Мать верующих  Благословенная Хадиджа.- Б., 2023 1
6 Адылбек кызы П. Аял жана назиктик.- Б., 2023 1
7 Айманбетова Ы. Айманбет Ташиев.- Б., 2023 1
8 Айтматова Д. Сырдуу ааламга зыярат.- Б., 2023 1
9 Айтматова Д. Урпакка таберик.- Б., 2023 1
10 Акыл атасы – Сарт  аке.- Б., 2023 1
11 Аман кызы З. Балдыз.- Б., 2023 1
12 Аман кызы З. Эргүүсүн улап атамдын.- Б., 2023 1
13 Аман кызы З. Эргүүсүн улап атамдын-2.- Б., 2023 1
14 Аруужан Б. Асмандагы жүзүмзар.- Б., 2023 1
15 Аруужан Б. Кадактагы океандын шоокуму.- Б., 2023 1
16 Аруужан Б. Маарасыз чексиздиктер.- Б., 2023 1
17 Аскерова К. Сад моего отца.- Б., 2023 1
18 Атаев Т. Чингиз Айтматов и современность. О надеждах и перспективах человечества.- Б., 2023 1
19 Ашаршылык в Казахстане: казахские беженцы в Кыргызстане 1932-1933 гг.- Б., 2023 1
20 Ашимов И. Религия/Антирелигия.- Б., 2023 1
21 Бакен Кыдыкеева энциклопедиясы.- Б., 2023 1
22 Балян Г. Меж двух миров, или «Спасибо, Кыргызстан!». Кн. II.- Б., 2023 1
23 Балян Г. Меж двух миров, или «Спасибо, Кыргызстан!. Кн. I.- Б., 2023 1
24 Бекайдар М. Выбери счастье в обоих мирах.- Б., 2023 1
25 Бектенова Б. Улуу элдин урпагы.- Б., 2023 1
26 Бердалы к. Күнсалкын. Сырдуу дүйнөнүн сырын ачкан азирети кыдыр бабанын айткан сөздөрү.- Б., 2011 1
27 Бешкемпиров К. Оготур уругунун санжырасы.- Б., 2023 1
28 Биз кечээ жана бүгүн.- Б., 2023 1
29 Боронбай уулу М. Алдаяр Санжырасы.- Б., 2023 1
30 Деркембаев М. Ооматы өскөн Кош- Дөбөм 1-китеп.- Б., 2023 1
31 Дүйшөналы У. Кадр саясатынын программасы жана мамлекеттик кызмат концепциясынан үзүндүлөр.- Б., 2023 1
32 Дүйшөналы У. Кыргыз- Алтай- Якут баяны.- Б., 2023 1
33 Евразия: Тарых жаңырыгы.- Б., 2023 1
34 Жакыпов А. Жымжырт дүйнө.- Б., 2023 1
35 Жети дубан өргөөсү.- Б., 2023 1
36 Жусупова Т. Өмүрдөгү таберик.- Б., 2023 1
37 Жылкыбаев А. Байсалдуу өмүр.- Б., 2021 1
38 Земельный кодекс Кыргызской Республики.- Б., 2023 1
39 И. Арабаев атындагы  Кыргыз мамлекеттик университетинде психология илиминин өнүгүү мезгилдери.- Б., 2023 1
40 История «одного пояса- одного пути» в Центральной Азии.- Б., 2023 1
41 Калбердиев А. Акыйда.- Б., 2023 1
42 Камчибеков Б. Географиялык терминдер сөздүгү.- Б., 2023 1
43 Камчыбек уулу М. Самопонимание личной и социальной идентичности в суверенном Кыргызстане 21 века.- Б., 2023 1
44 Камшыгер С. Сезим сүрөттөрү.- Б., 2023 1
45 Канторович Л. Кутан Торгоев.- Б., 2023 1
46 Кара- Кулжа кайрыктары.- Б., 2023 1
47 Карымшакова А.Т. Кызматчы сөз түркүмдөрүндөгү олуттуу маселелер.- Б., 2023 1
48 Карымшакова А.Т. Морфологиялык  талдоонун негиздери.- Б., 2023 1
49 Касей М. Кыргыз эл ырлары ансамбликдик аткаруучулукта.- Б., 2023 1
50 Келдибек кызы К. Социалдык иштин негиздери.- Б., 2023  

1

51 Кендирбаева С. К. Кыргызстандын орнитофаунасы.- Б., 2023 1
52 Кенжебекова С. Миң дартка дабаа дары.- Б., 2023 1
53 Кубанычбек Маликов. I том.- Б., 2023 1
54 Кубанычбек Маликов. II том.- Б., 2023 1
55 Кумтөр.- Б., 2023 1
56 Курманбекова Т. Эне күнөөсүн тарткан бала.- Б., 2023 1
57 Кыргыз Республикасынын салык кодекси.- Б., 2023 1
58 Кыргызский авиационный институт имени Ишембая Абдраимова — 50.- Б., 2023 1
59 Маматова Ү. Арып-дубага кайтарма.- Б., 2016 1
60 Мамбетакунов  Э. Физика. 7 класс.- Б., 2023 1
61 Мартусевич А. П. К новой парадигме всестороннего развития территорий.- Б., 2023 1
62 Машаева Б. Улууларым улугум.- Б., 2023 1
63 Мевлана Руми. Месневи.- Б., 2023 1
64 Молдалиева  М. Айгерим жок айлар.- Б., 2023 1
65 Молдобаев Т. Ой дүйнө.- Б., 2023 1
66 Молдогазиева  С. Химия. 8 класс.- Б., 2023 1
67 Мухиттин А. Касиеттүү Курани Карим тууралуу.- Б., 2023 1
68 Налоговый кодекс Кыргызской Республики.- Б., 2023 1
69 Нур уулу Д. Кыргызстан СССРдин Курамы мезгилинде (1945-1991) .- Б., 2021 1
70 Нур уулу Д. Кыргызстан убактылуу өкмөттүн башкаруу мезгилинде (2010-2011) .- Б., 2019 1
71 Оморов Р.О. Синергетика жана ХАОС.- Б., 2023 1
72 Осмонова Н.Ы. Көркөм кептеги айрым бир тилдик каражаттарды окутуу.- Б., 2023 1
73 Практический аудит и обеспечение уверенности.- Б., 2023 1
74 Сагымбаев М.А. Академик Ашимов И. А. .- Б., 2023 1
75 Сагымбаев М.А. Академик Ашимов И. А. Экспериментатор.- Б., 2023 1
76 Смаилова А. Жаш ата-энелерге 112 кеңеш.- Б., 2023 1
77 Супатаев С. Ондогон атанын урпактары.- Б., 2023 1
78 Токтогазиев Т. «Манастан» алган беш китеп.- Б., 2023 1
79 Торгоев  И.А. Оползневые процессы и иски на территории Кыргызстана.- Б., 2023 1
80 Турганбаева Ж. Көчмөн жаратман.- Б., 2022 1
81 Турумбаева Ч. Дирижерлук кылуу жана дирижерлук практика.- Б., 2022 1
82 Управление эффективностью деятельности предприятия.- Б., 2023 1
83 Усмани И. Смысловой  перевод и толкование аятов Священного Курьана. I том.- Б., 2023 1
84 Усмани И. Смысловой  перевод и толкование аятов Священного Курьана. II том.- Б., 2023 1
85 Усмани И. Смысловой перевод и толкование аятов Священного Курьана. III том.- Б., 2023 1
86 Усмани И. Смысловой перевод и толкование аятов Священного Курьана. IV том.- Б., 2023 1
87 Усмани И. Смысловой перевод и толкование аятов Священного Курьана. V том.- Б., 2023 1
88 Финансовая отчетность.- Б., 2023 1
89 Финансовый менеджмент.- Б., 2023 1
90 Шамбетов И. Бабалардын батасы.- Б., 2023 1
91 Шопоков И. Аз өмүрдөгү аялуу күндөр.- Б., 2023 1
92 Эгембердиев Т. Оо, дарегим! Оо, карегим! .- Б., 2022 1
93 Эргешбаева Н.А Котормонун лингвистикалык негиздери.- Б., 2023 1
94 Эрназаров К. Күн саамайы.- Б., 2023 1