Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Январь 2019 год

 • Абдулхай Алдашев; 36-том. — Б., 2018.
 • Абдулхай Алдашев; 37-том. — Б., 2018.
 • Адылова А. Жазгым келет дилимдеги сырымды. — Б., 2017.
 • Айтматов Ч. Алгачкы аңгемелер. — Б., 2018.
 • Айтматов Ч. Балалык. — Б., 2018.
 • Академик Курбан Непесович Аманниязов. — А., 2002.
 • Акматов К. Ийгилик жолу. — Б., 2018.
 • Акун Токтосартов — кыргыз рухунун камкору. — Б., 2018.
 • Аманниязов К.Н. Каспийское море. — А., 1999.
 • Аманниязов К.Н. Рыбы Каспийского моря. — А., 1999.
 • Аманниязов К.Н. Туркмены Мангышлака. — А., 2004.
 • Аманниязова О. Ближе брата. — А., 2007.
 • Арабаев И. Ч. Договоры о передаче имущества в пользование и. — Б., 2018.
 • Асаналиев М. М. Комментарий к Основным положениям по допуску. — Б., 2018.
 • Байдылда Сарногоев; 40-том. — Б., 2018.
 • Биологическая химия. — Ош, 2017.
 • Букарова Л. Грузия кантип реформа жасай алды. — Б., 2018.
 • Вестник Кыргызского Национального университета. — Б., 2018.
 • Данияров Б. Агартуу майданындагы усулдук изденүүлөр жана табылгалар. — Ош, 2015.
 • Жангазиев Т. Кереметтүү көк суу. — Б., 2018.
 • Жашы жете электерге нике кыюу диний каадаларына тыюу салуу мыйзам жөнүндө калкты. — Б., 2018.
 • Жоламанова Е. И. Русистика. — Б., 2018.
 • Жумалиева М. Майрамдык маанай тартуулайм. — Б., 2018.
 • Заад Ат-Тоолибиин. — Б., 2018.
 • Избранные материалы по научно-организационной деятельности. — Б., 2018.
 • Илебаев К. Баары билет бирок. — Б., 2018.
 • Илимдеги сапар. — Б., 2018.
 • Кадырбеков Н. Бир гана сенсиң. — Б., 2018.
 • Кадыркулов Н. Катылган сырлар. — Б., 2018.
 • Каранова Т. Н. ЖОЖдордун педагогикалык факультеттеринде балдар фольклору аркылуу студенттерди. — Б., 2018.
 • Кожомбердиев М. Жаңы дем. — Б., 2016.
 • Козубаева Б.У. Окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруу. — Б., 2018.
 • Көрөңгөлүү Көөнө-коргон. — Ош, 2018.
 • Кунашов Т. Священный коран. — Б., 2018
 • Кыргызстандын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары. — Б., 2018.
 • Маделиев А. Куудул Шаршен, акын Какен жана Байдылда. — Б., 2018.
 • Материалы научно-технической конференции. — Ош, 2018.
 • Муратов А. Кыргыз адабияты. — Б., 2018.
 • Муратов А. Чынгыз Айтматов: цифралар жана фактылар. — Б., 2018.
 • Мухаммад пайгамбар. — Б., 2017.
 • Мыкыбаев А. Т. Практикум по курсу Документирование операций в бухгалтерском учете. — Ош, 2018.
 • Назаралиев Б. Баткен туткуну. — Б., 2018.
 • Назаралиев Б. Кун. — Б., 2018.
 • Ниязбеков Г. С. «Мургаб-1». — Ош, 2018.
 • Нурбек Т. Каработо хан жана кытай уруусу. — Б., 2018.
 • Нурбек Т. Күү атасы Ниязалы. — Б., 2018.
 • Нурушев Э. Айтматология: «Жамийла» жана улуттук эрос. — Б., 2018.
 • Нусувалиева Ж. О. Балдар үчүн. — Б., 2018.
 • Оморов Р. О. Робастная устойчивость интервальных динамических систем. — Б., 2018.
 • Өмүрбеков Т. Н. Кыргыз тарыхы: улуу инсандары. — Б., 2018.
 • Парпиев И. Айтматов ааламы. Б., 2018.
 • Практическое рукаводство для проведения информационной кампании по. — Б., 2018.
 • Пущина Л. И. Практикум по культуре речевого общения. — Б., 2018.
 • Ражабалиев А. Бейиштөр. — Б., 2018.
 • Русский язык в схемах и таблицах. — Ж-А, 2018
 • Русско-кыргызский толковый словарь статистических терминов. — Ош, 2018.
 • Савай К. Кыргызым. — Б., 2018.
 • Сазан тегин М. Манасчынын баласынын эскерүүлөрү. — Б., 2018.
 • Санжар А. Азирети Хатижа момундардын энеси. — Б., 2018.
 • Саралинов М. Н. Социально-педагогическое содержание современного. — Б., 2010.
 • Социальный патронаж. — Ош, 2018.
 • Субаналиев Т. Таңкы жылдыз — Б., 2018
 • Ташполотова С. Ырларым менин өмүрүм. — Б., 2017.
 • Токошева Ж.А. Кыргыз тили. — Ош, 2018.
 • Топбаш О.Н. Азирети пайгамбар кантип тарбиялаган?. — Б., 2018.
 • Топбаш О.Н. Анын (с.в.а) тарбия берүүдөгү бал тамган тили. — Б., 2018.
 • Топбаш О.Н. Бактылуу үй-бүлө. — Б., 2018.
 • Топбаш О.Н. Таалим-тарбиядагы 101 кадам. — Б., 2018.
 • Төлөгөн Касымбеков «Сынган кылыч»; 39-том. — Б., 2018.
 • Турумбетова В. Астра гулум — Б., 2018
 • Устемиров Д. Синь вдалеке. — Б., 2018.
 • Үкүбаева Л. Чынгыз Айтматов. — Б., 2018.
 • Чачылган берметтер. — Б., 2018.
 • Шабданбай Абдыраманов; 38-том. — Б., 2018.
 • Шукуралиева М. С. Обондуу айткан сырларым. — Б., 2018.
 • Шүкүрбек Бейшеналиев «Болот калем»; 35-том. — Б., 2018.
 • Ынтымаков А. Ата Баба баяны. — Б., 2018.
 • Эмилбек кызы А. Жарыгым. — Б.,2018.
 • Эпидемиология сердечно-сосудистых факторов риска среди жителей Кыргызской Республики. — Б., 2017.
 • Эркебаева А. — Азаттыктын азаптуу жолу. Б., 2018.
 • Эшенкулов Т. — Саамалык. Б., 2018.
 • Всего: 81 экз.