Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Декабрь 2019 г. год

1. Адабият таануу; 14-китеп. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
2. Акындардын эскерүүлөрү. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
3. Жазуучулардын эскерүүлөрү. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
4. Публицистика. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
5. Ч. Айтматов: Публицистика. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
6. Шаабай Азизов. Манас. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
7. МАНАС эпосунун варианттарынан. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
8. Очерк; 1-том. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
9. Очерк; 2-том. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
10. Кыргыз тилинин тарыхы; 1-том. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
11. Кыргыз адабияты. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
12. Диалектология; 1-том. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
13. Жазуучулук сын. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
14. Кыргыз тилинин өнүгүү маселелери. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
15. Молдо Багыш, Туяк ырчы. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
16. Морфология; 2-том. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
17. Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдүн синтаксиси. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
18. Сөз айкашынын жана кошмо сүйлөмдөрдүн синтаксиси. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
19. Искусство; 2-том. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
20. Сүрөт искусствосу. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
21. Кыргыз тилинин фонетикасы. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
22. Финансы, кредит жана банк. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
23. Альфред Нобель жана физика; 1-том. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
24. Ветеринардык тейлөөнүн укуктук негиздери. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
25. Коомдук философиянын көйгөйлөрү. Классикалык изилдөөлөр жана тексттер 10
ИТОГО: 250