Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Февраль 2021г. год

Список поступивших экземпляров (Февраль-2021г.)

№ п/п Автор, заглавие… Кол-во
1. Харриет Г. Креативдүү болгум келет./Г. Харриет. -Б., 2020. 1
2. Болор бала. -Б., 2019. 1
3. Исламдагы бала тарбиялоо. -Б., 2020. 1
4. Турдукулова А. Баламды кантип тарбиялайм?/А. Турдукулова. -Б., 2020. 1
5. Монолдоров Ж. Куйлук ата./Ж. Монолдоров. -Б., 2020 1
6. Акматов К. Балам мыкты болсун десеңиз./К. Акматов. -Б., 2020. 1
7. Сыдыкбеков Т. Күлкү жана өмүр./Т. Сыдыкбеков. -Б., 2020. 1
8. Ибрахим Т. Жылдыздарды аралап./Т. Ибрахим. -Б., 2019. 1
9. Сооронов О. Сексен жаш:/О. Сооронов. -Б., 2020. 1
10. Нусубалиева Г. Манас эпопеясындагы өмүр жана өлүм философиясы./Г. Нусубалиева. -Б., 2020 1
11. Абдразакова Г.Ш. Дүйнөнүн кыргыз тилдик сүрөтүндөгү суу, тоо, жер концепттери./Г. Ш.Абдразакова. -Б.,2020. 1
12. Мамлекетти башкаруу маселелери. -Б., 2020. 1
13. Өлүмдөн кийинки жашоо. -Б., 2019. 1
14. Багымдатка кантип турам. -Б., 2020. 1
15. Алимбеков С. Мээнет жана дөөлөт/С. Алимбеков. -Б., 2020. 1
16. Хайламаз Р. Азирети Айша/Р. Хайламаз. -Б., 2020. 1
17. Санжар А. Азирети Фатима/А. Санжар. -Б., 2020 1
18. Салих С. Момундардын энеси Азирети Фатима/С. Салих. -Б., 2020. 1
19. Усул фикх китеби. -Б., 2020. 1
20. Ыйман бутактары. -Б., 2020. 1
21. Эң улуу ибадат намаз. -Б., 2019. 1
22. Бакыттын урөнү. -Б., 2020. 1
23. Имам Г. Ихяу Улумид-дин/Г. Имам. -Б., 2019. 1
24. Ногоева Г.Д.Кыргыз Республикасындагы Интернет жарнаманын абалы жана келечектеги өнүгүүсү/Г.Д.Ногоева.-Б.,2020. 1
25. Айтматова Р. Өмүр белеси/Р. Айтматова . -Б., 2019. 1
26. Джоробекова А.М. Ички иштер органдарынын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен өз ара аракеттешүүсү/А. М. Джоробекова. -Б., 2020. 1
27. Ынды К. Шайлоолорду өткөрүүнүн заманбап технологиялары/К. Ынды. -Б., 2020. 1
28. Иптаруулу С. Кыргыз жан дүйнөсү/С. Иптаруулу. -Б., 2017. — Текст : непосредственный. 1
29. Жуманалиев С. Бөтөн жердин бүүдайы/С. Жуманалиев. -Б., 2020. 1
30. Сингапур билим берүү системасы. -Б., 2020. 1
31. Биология 1-китеп. -Б., 2020. 1
32. Кылычсыз самурай. -Б., 2020. 1
33. Джоробекова А.М. Экономикалык кылмыштарды тергөөнү камсыз кылуунун криминалистикалык көйгөйлөрү/А. М. Джоробекова. -Б., 2020. 1
34. Тилек Мураталиев. -Б., 2020. 1
35. Өсөров З. Кумтөрдүн кыл көпүрөсү/З. Өсөров. -Б., 2020. 1
36. Бексултанов А.А. Мамлекеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти жүргүзүү/А. А. Бексултанов. -Б., 2020. 1
37. Минералогия негиздери боюнча окуу куралы. -Б., 2020. 1
38. Жумабаев И. Алгачкы кыргыз прозасындагы көркөм мезгил жана мейкиндик/И. Жумабаев. -Б., 2020. 1
39. Шырдакова Б. Жан дүйнөмдүн кыйкырыгы/Б. Шырдакова. -Ош, 2020. 1
40. Оруэлл Ж. Айбан ферма/Ж. Оруэлл. -Б., 2020. 1
41. Орунбеков Б. Менин тагдырымдагы инсандар/Б. Орунбеков. -Б., 2020. 1
42. Асанбаев Н. Чубактын дөбөтү/Н. Асанбаев. -Б., 2020. 1
43. Даркан илимпоз. -Б., 2020. 1
44. Манас: Кыргыз элинин тарыхый эпосу. -Б., 2020. 1
45. Ыйык Куран. -Б., 2020. 1
46.Алтын көпүрө. Чет элдиктер үчүн кыргыз тили көнүгүулөр китеби. В1. -Б., 2020. 1
47. Алтын көпүрө. Чет элдиктер үчүн кыргыз тили көнүгүулөр китеби. С1. -Б., 2020. 1
48. Мектеп чөйрөсүндө зордук-зомбулукту алдын алуу аркылуу билим берүүнүн. -Б., 2020. 1
49. Эртургул Х. Как я выиграл жизнь/Х. Эртургул. -Б., 2019. 1
50. Мамбеталиев К. Истина Фетхуллаха Гюлена 2-издание/К. Мамбеталиев. -Б., 2019. 1
51. Дербишева З.К. Ключевые концепты кыргызской лингвокультуры/З. К. Дербишева. -Б., 2020. 1
52. Бердалиев К.Ч. Организация правоохранительной деятельности в Кыргызской Республике/К.Ч.Бердалиев.-Б.,2020. 1
53. Акматалиев Т. Если посмотреть на послезавтра/Т. Акматалиев. -Б., 2020 1
54. Мукасов Ы.М. Мир в практической деятельности древних кыргызов/Ы. М. Мукасов. -Б., 2020. 1
55. Шаршембиева Н.Т. Личные неимущественные правоотношения между родителями и детьми в Кыргызской Республике/Н. Т. Шаршембиева. -Б., 2020. 1
56. Семенов Н.С. Современное естественное право/Н. С. Семенов. -Б., 2020. 1
57. Бакашова Ж.К. Великие творения эпохи/Ж. К. Бакашова. -Б., 2019 1
58. Абд ал-Х.З. Суфизм в Иране/ал-Х.З. Абд . -Б., 2020. 1
59. Национальное руководство по сохранению сакральных мест и паломнических. -Б., 2020. 1
60. Педагогика XXI века. -Б., 2020. 1
61. Обеспечение доступности образования через предупреждение насилия в школьной среде. -Б., 2020 1