Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Июль 2021г. год

Июль-2021

1. Мирзиёев Ш. Светлой и благополученной будет жизнь народа, имеющего Том 3. -Т., 2019. 2. Мирзиёев Ш. От национального возрождения-к национальному прогрессу Том 4. -Т., 2020.
3. Древняя и вечная Бухара. -Т., 2016.
4. Коваленко А. Основы библиотековедения. -Т., 2008.
5. Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке. -Т., 2021.
6. Ильин Н. Страна бутонных куполов. -Т., 2020.
7. Навои А. Пятерица изумлений. -Т., 2015.
8. Свет из глубины веков. -Т., 1998.
9. Театры Узбекистана. -Т., 2019.
10. Жемчужины государственного музея истории Темуридов. -Т., 2017.
11. Узбекистан-благодатный край. -Т., 2015.
12. Aytmatov Ch/ O`tar qush nolasi. -T., 2019.
13. Яссавий К.А. Умринг елдек ўтаро. -Т., 2020.
14. Навоий газалиёти талкинлари. -Т., 2018.
15. Керен Л. Амир Темур салтанати. -Т., 2020.
16. Йулдош К. Сўз ёлкини. -Т., 2018
17. Рашид З. Сўфи Оллоёр. -Т., 2021.
18. Маънолар махзани. -Т., 2018.
19. Мошраб Девон/Мошраб. -Т., 2019.
20. Ўрта асрлар шаркининг машхур олим ва мутафаккирлари. -Т., 2016.
21. Bobur Z.M Zahiriddin Muhammad Bobur. -T., 2018.
22. Муҳаммадризо Қ. Бир сиқим турпоқ: тарихий мавзудаги роман. -Т., 2019.
23. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, 1-том. -Т., 2019.
24. Мирзиёев Ш. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий 2-том. -Т., 2020.
25. Мирзо А. Мусаввир. -Т., 2019.
26. Буюқ юрт алломалари. -Т., 2020.
27. Ғулом Ғ. Танланган асарлар. -Т., 2020
28. Мурод Т. Танланган асарлар. -Т., 2019.
29. Shamsutdinov R. Vatan tarixi Birinchi kitob. -T., 2020.
30. Норқобилов Н. Таммаддун излари. -Т., 2019.
31. Исмоил М. Менга сўз беринг. -Т., 2020.
32. Воҳидов Э. Табассум: шеърий мутоиба, лутфу латифалар. -Т., 2010.
33. Мажид Ғ. Бунда булбул китоб. -Т., 2018.
34. Муҳаммад бин Р. Муҳаммад лаҳзалар. -Т., 2019.
35. Бердимуродов А. Ватан ҳаққига муножот. -Т., 2020.
36. Эргаш О. Қалб гавҳари. -Т., 2020.
37. Қилич Н. Муносабат. -Т., 2020.
38. Педагогика: энциклопедия I жилд. -Т., 2015.
39. Педагогика: энциклопедия II жилд. -Т., 2015
40. Педагогика: энциклопедия III жилд. -Т., 2017.
41. Беруний А.Р. Китоб ал-Жамоҳир фи-Маърифат-Т., 2017.
42. Ўзбекистон номоддий маданий мероси, 2017.
43. Раҳимжонов Н. Қалбнинг тўрт фасли. -Т., 2019.
44. Каримов И. Ватан ва халқ мангу қолади. -Т., 2010.
45. Ғафуров В. Вафодор. -Т., 2020. — Текст : непосредственный.
46. Малик Т. Шайтанат биринчи китоб: Қасос. -Т., 2018.
47. Малик Т. Шайтанат 2-китоб: Нон берган жон олмайди-Т., 2018.
48. Малик Т. Шайтанат 3-китоб: Семирган чумоли. -Т., 2018.
49. Малик Т. Шайтанат 4-китоб: Оққуш қўшиғи. -Т., 2018.
50. Малик Т. Шайтанат 5-китоб. -Т., 2018
51. Халлиева Г. ХХ аср Россия шарқшунослиги ва ўзбек мумтоз адабиёти. -Т., 2018.
52. Тўла Т. Танланган асарлар. -Т., 2018.
53. Махтумқули. Ошиқлар ҳақ ишқинда. -Т., 2020.
54. Фирдавсий А. Шоҳнома. -Т., 2018.
55. Ойдиннисо Афв. -Т., 2019.
56. Жўраев Н. Мангулик кемаси. -Т., 2019.
57. Karim B. O’tkan kunlar ibrati. -T., 2019.
58. Ҳаким С. Юрт ўғлони. -Т., 2019.
59. Навои А. Назм ул-жавоҳир. -Т., 2019.
60. Тўйчибоев Б. Зоминнинг тил қомуси. -Т., 2012.
61. Воҳидов Э. Севги шундай навбаҳорки. -Т., 2018.
62. Мелибоев А. Тождор ажал ёхуд дунёни титратган 40 кун. -Т., 2020.
63. Бўрихон Л. Бегоналар юрмас бу ерда. -Т., 2019.
64. Вохидов Э. Менинг юлдузим. -Т., 2018.
65. Аъзам А. Аруз. -Т., 2006.
66. Ходжаев С.М. Ахборотлаштириш тизими. -Т., 2015.
67. Пўлкан А. Сайланма. -Т., 2020.
68. Жўра Т. Сайланма-Т., 2011.
69. Ўтаев Ў. Ижодхонадаги гурунглар. -Т., 2020.
70.Абдулхайр М. Алишер Навоий асарларининг изохли лугати/М. Абдулхайр. -Т., 2018.
71. Ходжаев С.М. Ахборотлаштириш тизими
72. Сейданов К. Абай және орта азия әдебиеті. -Т., 2020
73. Ризаев Ш. Калбга йўл. -Т., 2009.
74.Каримов У.Ф. Корпоратив электрон кутубхона. -Т., 2011
75. Жўраев А. Уйгониш замонинг муборок бўлсин. -Т., 2020.
76. Nurmurod A. Bolalikka otilgan o`q. -T., 2008.
77. Гёте Й.В. Ғарбу шарк девони. -Т., 2010
78. Исомиддинов З. Билмаганларимиз тўғрисида билганларимиз. -Т., 2021.
79. Рамз Бобожон. -Т., 2010.
80. Миллий матбуот фиҳристи. -Т., 2010.
81. Бадиий адабиёт ўзбек тилига таржимада. -Т., 2019.
82. Жалил Н. Кўнгилдан кўчирмалар. -Т., 2020.
83. Дўстмуҳаммад Х. Ёлғиз. -Т., 2019.
84. Курбон Ш. Халоскорлик ёхуд Амир Темур имони. -Т., 2021.
85. Ҳошимов Ў. Урушнинг сўнгги қурбони. -Т., 2018.
86. Ўзбекистон миллий кутубхонаси нодир ктоблар коллкцияси. -Т., 2021.
87. Мозийдан таралган зиё. -Т., 1998.
88. Ўзбек ипагининг гулгун фасли. -Т., 2017.
89. Samarkand the great silk road.
90. Bukhara the great silk road.
91. Kniva the great silk road.
92. Razzoqova M. Akademik xonandalik asoslariga kirish/M. Razzoqova. -T., 2015.