Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Новые поступления за Сентябрь  2023 год

 

1. Абышов И.С. Дифферениальные уравнения в экономике.- Б., 2021
2. Абышов И.С. Математика для экономистов. практикум.- Б., 2021
3. Абышов И.С. Экономико — математические модели и методы.- Б., 2021
4. Адамдардын жашоосу айлана — чөйрө менен кандай байланышкан?- Б., 2023
5. Акматалиев А. Ойлор, ойлор… ; Биринчи китеп.- Алматы, 2023
6. Акматалиев А. Ойлор, ойлор…; Экинчи китеп- Алматы, 2023
7. Аманалиева Г.Э. Русско- кыргызский учебный словарь медицинских терминов.- Б., 2023
8. Асанбеков А.А. Высщая математика для экономистов и менеджеров учебное пособие.- Б., 2021
9. Аскаров Ч. Алыкулдай жээкте отуруп ыр жаздым.- Б., 2023
10. Астарльный О. Биомеханика.- Б., 2022
11. Астральный О. Демонтаж.- Б., 2022
12. Астральный О. Донорская душа.- Б., 2022
13. Астральный О. Злые песни.- Б., 2023
14. Астральный О. Мистикодром.- Б., 2022
15. Астральный О. Полонез для протезных ног.- Б., 2022
16. Ата — энелер үчүн сабактар.- Б., 2023
17. Атамкулова Р. Бала тарбиясы.- Б., 2023
18. Аял деген ким?- Б., 2023
19. Байгазиев С. Иниме кат.- Б., 2023
20. Байкулов Н.С. Армейский рукопашный бой и самооборона в Кыргызстане.- Б., 2021
21. Бакиров А.А. Практические занятия и задания по курсу » Манасоведение».- Б., 2023
22. Бакыттын сырын ачтым.- Б., 2023
23. Бекайдар М. Кыйшык кабырга назик жан.- Б., 2023
24. Биз коомдоштук жана дүйнө менен кандай байланыштабыз? — Б., 2023
25. Билим берүү аркылуу туруктуу өнүгүүгө бет алуу.- Б., 2023
26. Биялинов А. О любви, о жизни и судьбе.- Б., 2023
27. Болбачан О.А. Медицинская статистика.- Б., 2023
28. Бурана — өткөндүн, учурдун, жана келечектин бермети.- Б., 2023
29. Гусева В.И. Конкурентные отношения: теория, методология, практика.- Б., 2023
30. Джапаркулов А.С. Освоение технических и тактических действий боевого раздела  самбо курсантами…- Б., 2023
31. Дүйнө элдери эмнеси менен окшош жана эмнеси менен айырмалуу?- Б., 2023
32. Жажанов А. Молдо Нияз — алгачкы агартуучу, ойчул жана жазгыч акын.- Б., 2023
33. Жапаров С. Жаңы Кыргызстанды куруунун багыты.- Б., 2023
34. Жашооңду өзгөрт.- Б., 2023
35. Жолдошбаева К. Көңүл уя.- Б., 2023
36. Закиров А. Кыргызстандагы социолингвистикалык кырдаал.- Б., 2021
37. Ибраимов А. Роль теплопроводности тела человека в норме и патологии.- Б., 2022
38. Игнотофски Р. Жер планетасы анын укмуштуу дүйносүн жана экосистемаларын түшүнүү.- Б., 2023
39. Избранные вопросы геронтологии и гериатрии.- Б., 2022
40. Ка мы связаны с сообществом и миром?- Б., 2023
41. Кадыркулов Т. Жан дүйнө жаңырыгы.- Б., 2023
42. Как информация влияет на мою жизнь? — Б., 2023
43. Как мои привычки влияют на здоровье.- Б., 2023
44. Как связана жизнь людей с окуружающей средой?- Б., 2023
45. Кекиев К.К. Мен жана кылмыш- жаза мыйзамы.- Б., 2023
46. Келдибек кызы К. Келечекке шык берген стипендия.- Б., 2023
47. Кемелдинова Ж.М. «Финансы городов: теория практика и перспективы».- Б., 2022
48. Костригина М. Сквозь огонь и дым.- Б., 2021
49. Көкөева А. Жашагым келет.- Б., 2023
50. Кыргыз Республикасынын 2022-жылдагы басма сөзү.- Б., 2023
51. Кыяс алтымыштын белесиндеги белек.- Б., 2023
52. Маалымат менин жашоомо кандай таасир тийгизет?
53. Майлыбаев С. Басып өткөн жол.- Б., 2023
54. Маликов К. Бүркүт баяны.- Б., 2023
55. Маликов К. Манас баатыр.- Б., 2023
56. “Манас” ааламы: Манас, манасчылар, Айтматов.- Б., 2023
57. Маркетинг.- Б., 2023
58. Менин адаттарым ден соолугума кандай таасир этет?- Б., 2023
59. Мусулмандын күнүмдүк жашоосуна зарыл 100 хадис.- Б., 2023
60. Мухиттин Акгүл Мухаммед Пайгамбарыбыз туулалуу 100 суроо.- Б., 2023
61. На пути к устойчивому развитию через образование.- Б., 2023
62. Налоговый кодекс Кыргызской Республики.- Б., 2023
63. Нарматов А. Насаат.- Б., 2023
64. Новые горизонты.- Б., 2023
65. Нурбек Т. Колпоч баатыр жана анын урпактары.- Б., 2022
66. Общая микробиология и вирусология.- Б., 2023
67. Общечеловеческое и национальное в философии.- Б., 2023
68. Омуров Т.Д. Методы регуляризации Обратных задач, где вырождаются  некорректные…- Б., 2023
69. Печать Кыргызской Республики в 2022 году.- Б., 2023
70. Питер К. Жаныбарлардын ылаңдарына каршы жүргүүчү иш чаралар боюнча колдонмо.- Б., 2023
71. Питер Кезенберри Руководство по здоровью животных.- Б., 2023
72. Русский язык в Кыргызстане в аспекте взаимосвязи языка и культуры: статьи молодых ученых.- Б., 2023
73. Рыспаев К. Жоруктар.- Б., 2023
74. Салах Абул Аль Хадж Умра.- Б., 2023
75. Сеитбеков А. Бай мусулман.- Б., 2023
76. Соодагерлер бейишке кантип киресиңер?- Б., 2023
77. Социологиянын  Кыргызстанда институтташуусу.- Б., 2023
78. Суеркулов М.М. Байсейит баатыр.- Б., 2022
79. Супаева Г.Т. Исследование операций в экономике.- Б., 2021
80. Тентимишев М. Поезд жолдо өткөн өмүр жол.- Б., 2023
81. Тентимишев М. Черновиктей биздин өмүр.- Б., 2023
82. Тоголокова А. Мажүрүм тал.- Б., 2023
83. Токтомушев А. Үркүндүн капшабы.- Б., 2023
84. Тоо кен тармагы- кыргыз элинин экономикасынын келечеги.- Б., 2022
85. Уроки для родителей.- Б., 2023
86. Франклин Б. Убакыт акча.- Б., 2023
87. Функционирование русского языка в Кыргызстане: Культурн- языковые контакты и практика обучения.- Б., 2023
88. Хилл Н. Мээ кантип иштейм.- Б., 2023
89. Цитология. Эмбриология.- Б., 2023
90. Чем схожи и различны  народы мира? — Б., 2023
91. Чыныбаева Б. Аутизм менен жашоо.- Б., 2023
92. Эркулова Ф. Ааламга кадам.- Б., 2023