Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

5 — май Кыргыз Республикасынын Конституция кЇнЇ

10 Май 2017
2017-жылдын 4 — майда Алыкул Осмонов атындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын юридикалык адабий бөлүмүндө 5 — май Кыргыз Республикасынын Конституция күнүнө китеп-сүрөт көргөзмө коюлду.
5-май ХХ кылымдын соңунда ээ болгон жаңы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негизинде адам эркиндиги жана укуктарынын, мамлекеттик түзүлүштүн, коомдук куруунун принциптери жана нормалары түптөлгөн, биздин өлкөнүн көз карандысыздыгы укуктук жактан бекемделген күн.
Тарыхка кайрылсак 1924-жылы Россиянын курамында автономиялуу облус, 1926-жылы автономиялуу республика. 1936-жылы өз алдынча республика болуп, өз алдынча эгемендүү мамлекеттүүлүккө жетиштик деп айтып келдик. 1991-жылы союздук республикада шарт чукулунан өзгөрүп, союз кулап, СССР өзүнөн – өзү бүлүнгөндөн кийин Кыргыз Республикасы СССРдин конституциясынын негизинде жашап келди.
Өз алдынчалуулукка жетишип, 1993-жылы 5-майда эгемендүү Кыргыз Республикасынын биринчи чыныгы конституциясы кабыл алынды. Жаңы конституция кабыл алууга негиз жана башат болгон. 1990-жылдын 15-декабрындагы мамлекеттин эгемендүүлүгү жөнүндө жана 1991-жылдын 31-августундагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы тууралуу декларациялар сыяктуу тарыхый, саясий укуктук документтер азыркы кыргыз конституциясынын бийик имараты өсүп чыккан пайдубалдардан болуп калышты.
Биздин эл, мамлекет бул бийиктикке карай миңдеген жылдарды, ондогон кылымдарды, узак жолдорду басып өттү.
Конституция – бул укуктук база болгондуктан, кийинки кабыл алына турган бардык мыйзамдар да ушул Конституциянын негизинде гана жүргүзүлүп турушу зарыл.
Көргөзмөгө: Кыргыз Республикасынын конституциясы = Конституция Кыргызской Республики. — 1993-1998, 2003-2007, 2009, 2010 жылдар, Кыргыз жумуриятынын конституциясынын долбоору = Проект Конституции Республики Кыргызстан / Т.К. Тургуналиев, К. Асаналиев, М. Керимбаев, Т. Чоротетегин. – 1992 ж, Кыргыз Республикасынын конституциясы: [Он тилде] = Конституция Кыргызской Республики (Кыргыз Республикасынын биринчи Конституциясынын 10 жылдыгына арналат). – 2003 ж, Н. Т.Шерипов, Кыргыз Республикасынын Конституциялык укугу – 2012, Кыргыз Республикасынын Конституциянын түшүндүрмө / Түз.: К. М. Осмоналиев, Р. Ш. Азыгалиев. – 2009 ж.б. китептер коюлду.
Дареги: Бишкек ш. Ю.Абдрахманов көч.208
Кыргыз Республикасынын А.Осмонов атындагы Улуттук китепканасынын Юридикалык адабият бөлүлүмү.
Тел: 30-50-64