Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

«Кокондун акыркы ханы Полот хан» атуу темада китеп көргөзмөсү уюштурулду.

«Кокондун акыркы ханы Полот хан» атуу темада китеп көргөзмөсү уюштурулду.
26 Мар 2024

2024-жылдын 26-мартында  Сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басмалар бөлүмүндө «Кокондун акыркы ханы Полот хан» атуу темада китеп көргөзмөсү уюштурулду. (Ыскак молдо Асан уулу 1844-ж. Маргалаң уезди, Охна кыштагы 1876-ж. Маргалаң шаары). Кокон көтөрүлүшүнүн жетекчилеринин бири. Кыргыз элинин төөлөс уруусунан чыккан, Полот хандын өмүр баяны жана ишмердигин, кыргыз элинин тарыхын чагылдырган китептер, илимий эмгектер жана монографиялар жайгаштырылды.