Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

Национальная библиотека Кыргызской Республики им. А. Осмонова в настоящее время осуществляет онлайн-обслуживание читателей

Национальная библиотека Кыргызской Республики им. А. Осмонова в настоящее время осуществляет онлайн-обслуживание читателей
17 Мар 2020

Национальная библиотека Кыргызской Республики им. А. Осмонова в настоящее время осуществляет онлайн-обслуживание читателей

Во исполнение пункта 11 Протокола заседания Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории КР, Национальная библиотека Кыргызской Республики им. А. Осмонова в настоящее время осуществляет онлайн-обслуживание читателей. Желающие могут послать заявку-запрос на электронную почту: ooch@nlkr.gov.kg; neb@nlkr.gov.kg; okt@nlkr.gov.kg.

Также все желающие могут посетить “Открытую электронную библиотеку”, созданный Национальной библиотекой КР, сайт www.lib.kg. В данном интернет портале Вы сможете найти множество материалов, распространяемых под открытой лицензией. Все материалы находящиеся на сайте открыты для использования.
На сайте www.lib.kg Вы найдете школьные учебники, редкие книги, диссертации и мн. др. Все материалы представлены на трех языках (кыргызском, русском и узбекском) и доступны для скачивания в электронном виде.
Сайт Национальной библиотеки КР www.nlkr.gov.kg
Контакты: тел.: 0312 304677; 0(312) 30-46-83, 0(312) 30-50-64
Моб.тел.: 0551 302340; 0778 464798; 0550 120125

Кыргыз Республикасынын Алыкул Осмонов атындагы Улуттук китепканасы азыр окурмандарды онлайн-тейлөөгө өттү.
Кыргыз Республикасынын аймагына коронавирустун кирүүсүн алдын алуу жана андан ары жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штабдын жыйналышынын протоколунун 1-пунктун аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Алыкул Осмонов атындагы Улуттук китепканасы азыркы учурда окурмандарды онлайн-тейлөөдө иштеп жатат. Каалагандар электрондук почтага сураныч арызын ooch@nlkr.gov.kg; neb@nlkr.gov.kg; okt@nlkr.gov.kg даректер боюнча жиберишсе болот.
Мындан тышкары, каалоочулардын баары Улуттук китепканада ачылган “Ачык китепканага” www.lib.kg сайтынан киришсе болот. Ачык китепканадан сиздер ачык лицензия менен таратылуучу көптөгөн материалдарды таба алсыздар. Сайтта мектептин окуу китептери, сейрек китептер, диссертациялар ж.б. материалдар бар. Баардык материалдар үч тилде (кыргыз, орус жана англис), ал материалдарды электрондук түрдө көчүрүп алууга болот.

Улуттук китепкананын сайты www.nlkr.gov.kg
Контакттар: тел.: 0312 304677; 0(312) 30-46-83, 0(312) 30-50-64
Моб.тел.: 0551 302340; 0778 464798; 0550 120125