Кыргызстан, г. Бишкек,
ул. Абдрахманова 208

«УЛУТТУК КИТЕПКАНА ЖАНА ОКУРМАНДАР – КЕЛЕЧЕККЕ БИРГЕЛИКТЕ» АТТУУ ОКУРМАНДЫК КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

«УЛУТТУК КИТЕПКАНА ЖАНА ОКУРМАНДАР – КЕЛЕЧЕККЕ БИРГЕЛИКТЕ» АТТУУ ОКУРМАНДЫК КОНФЕРЕНЦИЯСЫ
26 Дек 2023

КР А.Осмонов атындагы Улуттук китепканасында 2023-жылдын 26-декабрында «Улуттук китепкана жана окурмандар – келечекке биргеликте» аттуу окурмандык конференциясы болуп өттү. Конференцияга китепкананын активдүү окурмандары, борбор шаарыбыздагы жогорку окуу жайлардын студенттери, илимий кызматкерлер, илимдин жана адабияттын көрүнүктүү ишмерлери, волонтерлор катышты. Максаты: окууга тартуу жана аларга түрткү берүү, китепкананын ишмердүүлүгүндө өз учурунда “талылуу жерлерди” жана “өнүгүү точкаларын” аныктоо үчүн китепканалык тейлөөнүн сапатын көтөрүүнүн максатын жана жолдорун аныктоо.