Главная страница  
30.03.2017
Кто он-лайн
Сейчас на сайте:
Гостей - 11
Мероприятия проведенные в зале ОКИ в апреле 2014 г.
30.04.2014
В зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики были проведены следующие мероприятия:
Календарные выставки:
• К 415-летию со дня рождения Антониса ван Дейка (1599-1641гг.), фламандского живописца (05.04.14.);
• К 75-летию со дня первой постановки оперы В.Власова, А.Малдыбаева и В.Фере “Ай-Чурек” (1939г.) на сцене Кыргызского государственного театра оперы и балета им. А.Малдыбаева (12.04.14.);
• К 175-летию со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881гг.), русского композитора, члена “Могучей кучки” (21.04.14);
• К Международному дню танца (29.04.14.).

Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Презентация книги «Дунганские народные сказки и предания»
29.04.2014
30 апреля 2014 года в 1100 в фойе Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоится презентация книги «Дунганские народные сказки и предания» и открытие книжно-иллюстративной выставки, посвященная дунганской литературе.
Организаторами мероприятия являются Общественное объединение «Ассоциация дунган Кыргызстана» и Национальная библиотека КР.
Дунгане переселились в Кыргызстан из Китая после восстания против Цинской империи в 1862-77 годах. Сегодня в Кыргызстане проживают около 70 тысяч дунган, которые сохранили свои традиции, язык и культуру.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
«Махмуд Кашкари жана кыргыз маданияты»
25.04.2014
XI кылымдагы Теңир-Тоо калкынын мусулмандык ренессасынын көөнөргүс бермети – Махмуд Кашкаринин 985-жылдык юбилейине карата Улуттук китепкананын «Кыргыз китеби» окуу залында 2014-жылдын 25-апрелде «Махмуд Кашкари жана кыргыз маданияты» деген темада китеп көргөзмөсү уюштурулду.
Көргөзмө көптөгөн пайдалуу, кызыктуу материалдар менен камсыз болду.
Он биринчи кылымда жашап өткөн ортоазиялык окумуштуу филолог, тарыхчы, этнограф, географ катары таанылган энциклопедист Махмуд Кашкари 1029-жылы көл кылаасында байыркы Барскан (азыркы Барскоон) шаарында туулган.
Билимди мусулман калктарынын орто кылымдагы маданий очоктору болуп саналып калган Кашкар, Бухара жана Багдад шаарларынан алган.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Писательница из Германии Элеонора Хуммель в Национальной библиотеке Кыргызской Республики
25.04.2014
24 апреля 2014 года в Немецком читальном зале Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоялось авторское чтение с немецкой писательницей Элеонорой Хуммель. Встречи с читателями в Кыргызстане и Казахстане проходят по приглашению Гете-Института Алматы.
Руководитель данного центра Шолпан Кызайбаева представила писательницу участникам встречи – преподавателям и студентам университетов Бишкека, представителям немецкой диаспоры, сотрудникам библиотеки.
Элеонора Хуммель родилась в 1970 году в Казахстане. С раннего детства она полюбила литературу. В 1982 году семья переехала в Германию.

Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Съемки документального фильма о писателе Ч. Айтматове
25.04.2014
Национальная библиотека КР реализует совместный проект с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) в проведении этнографических исследований и съемки документального фильма о писателе и дипломате Чингизе Айтматове.


Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
День книги
24.04.2014
23 апреля 2014 г. в отделе периодических изданий Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоялось открытие выставки – «Китеп- адамзаттын рух азыгы» и литературно-музыкальный вечер “Я с книгой открываю мир” посвященной Всемирному Дню книги и авторского права и Дню кыргызской книги.
Организаторами мероприятия являются Национальная комиссия по государственному языку и Национальная библиотека Кыргызской ублики.
С приветственным словом выступил замдиректора по науке Национальной библиотеки КР Р. Б. Буларкиев. Он отметил, что День книги, прежде всего, обращен к молодежи, чтобы они находили не только удовольствие в чтении, но и развивали свой кругозор, мышление и фантазию, ведь книга – ключ к знаниям.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Токтогул Сатылгановго 150 жыл
24.04.2014
2014-жылдын 22-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын Сейрек кездешүүчү жана өзгөчө баалуу басмалар бөлүмүнүн залында Улуу төкмө акын, комузчу, аткаруучу жана композитор Т. Сатылгановдун 150 жылдыгына арналган китеп көргөзмөсү уюштурулду. Турмуштун далай кыйынчылыгын башынан өткөргөн Токтогулдун ырчылыгы 13 жашында эле айыл арасына дайын боло баштаган. Анын ырчылык сезиминин эрте ойгонушуна биринчилерден, өзү байкаган чөйрө, элдин кыйын турмушу себеп болсо, ошону менен катар эле энеси зор таасир тийгизген. Атасы Сатылган жамактатып ырдаган ырчылыгы бар, куйкум сөздүү куудул болсо, энеси Бурма акылдуу, адамга мээримдүү, ошол аймактагы ашкан кошокчу аял болгон. Алар Токтогулга кыргыздын оозеки чыгармаларынан: ырларынан, жомоктордон, дастандардан айтып берип турган.
Бара-бара анын ырчылык таланты чыңдалып, өзү да ыр чыгара баштайт. Кылымдар бою кыргыз эли түзгөн акыл-ой мурастарын, оозеки чыгармаларын үйрөнүп, алардын терметкен назик үнүнө таасирленген. Бир ооз сөздөн турган макал-лакаптардан, табышмактардан тартып ири монументалдуу “Манас” эпосуна чейин түзүп, аларды сактап келген кыргыз элинин традициясын өздөштүргөн. Оюн-зоок, аш-тойлордо көбүрөөк болуп, элдик ырларды, сүйүү лирикасын кулак төшөп угуп, комуздун мукам үнүн, табышмактуу кайрыктарын көкүрөгүнө түйүп, өз доорунун Сарыбай, Эсенман, Чоңду, Бекмурат (Балыкооз), Ниязалы, Накен сыяктуу атактуу акын, комузчулардан таасир-таалим алган.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
“ Семетейчи” ЖаЈыбай Кожек уулуна 145 жыл
23.04.2014
Жаңыбай 1869-жылы Жумгал районунда туулган. Атасы өз оокаты өзүндө болгон букара киши Жаңыбай атасынан он беш жашында жетим калып, өз чарбаларында эмгек кылып өсөт. Ал жыйырма тогуз жашка чыкканда Кетмен- Төбөдөгү эжесинин жанына көчүп, ошондо үйлөнүп, туруп калат. Бүткүл үй-бүлөсү менен колхозго мүчө болгон. Жаңыбайдын атасы, чоң атасы жана андан аркы аталары болуп, бардыгы “Манас”, “Семетей” айтып келишкен.Атасы да”Семетей” айткан. Ошентип буларда манасчылык атадан балага өтүп келген. Жаңыбай “Семетей”. “Сейтекти” гана айтат. Ал өзү “Семетейди” эч кимден угуп үйрөнбөдүм дейт. Бирок ал башка манасчылардан үйрнбөгөнү менен өз атасынан үйрөнгөнү шексиз.

Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
«50 лет в СМИ, 45 лет у доски»
22.04.2014
24 апреля 2014 года в 1100 ч. в Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоится открытие книжно-иллюстративной выставки – «50 лет в СМИ, 45 лет у доски», посвященная 50-летию творчества и 45-летию научной и преподавательской деятельности заведующего кафедрой международной журналистики Кыргызско-Росскийского Славянского университета, доктора филологических наук, профессора, академика Российской Академии педагогических и социальных наук, академика Международной Академии наук педагогического образования Кацева Александра Самуиловича, а также состоится презентация нового издания кафедры международной журналистики КРСУ – хрестоматии-учебника по новейшей русской литературе “Заплутавшие в Сети” в 3-х томах.

Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Мен дЇйнйнЇ китеп менен тааныйм
22.04.2014
2014-жылдын 23-апрелинде саат 1100дө Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын алдындагы А. Осмоновдун айкелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы, КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиясы менен биргеликте Китеп күнүнө арналган «Мен дүйнөнү китеп менен тааныйм» аттуу адабий-музыкалык поэзия кечеси өткөрүлөт.
Китеп күнү баарыдан мурда жаштарга арналган, алар өздөрүнүн түшүнүктөрүн, ой жүгүртүүсүн жана фантазиясын өнүктүрүүсүнө көмөктөшөт, анткени китеп – билимдин булагы. Бул китеп көргөзмө мамлекеттин маданиятын сактоодогу жана өнүктүрүүдөгү китептин ролуна өзгөчө көңүл бурдурат. Китеп адамзаттын маданий мурастарын сактоо жана байытуу боюнча биздин жалпы күч-аракетибизди бириктирген негизги жардамчы. Китеп – бул маданий ар түрдүүлүктүн терезеси, китеп – ар түрдүү замандарда жана жер жүзүндө болгон цивилизацияларды байланыштырып турган көпүрө.

Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
150-летие со дня рождения Токтогула Сатылганова
22.04.2014
С 22 апреля 2014 года в отделе Периодических изданий Национальной библиотеки Кыргызской Республики представлена книжная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения великого кыргызкого акына, комузиста, импровизатора, композитора Токтогула Сатылганова.
Классик кыргызской литературы Токтогул Сатылганов родился 25 октября 1864 года, в кишлаке Кушчусу, Токтогульского района, Ошской области Киргизской ССР.
Токтогул Сатылганов, кыргызский народный акын, являлся одним из зачинателей киргизской советской литературы, родоначальником целого поколения акынов. С 12 лет он начал слагать песни. Мастер айтыша, он исполнял также произведения народного эпоса. Популярны лирические произведения раннего периода ("Алымкан", "Девушкам" и др.). В его творчестве видное место занимают сатирические произведения ("Пять кабанов", "Ростовщик Чакырбай", "Эшен-Калпа" и др.) за которые акын был сослан в Сибирь.
В цикле песен, созданных на тему сибирской ссылки, – «Тюремная жалоба», «В ссылке», «Песня узника», «Когда я бежал из ссылки», «Сильное желание» и других он рассказывает о несправедливом приговоре.

Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Азербайджанская книга о Ч. Айтматове в Кыргызстане
16.04.2014
16 апреля в Национальной библиотеке состоялись презентация книги “Чингиз Айтматов. Торжество тюркского духа» и открытие книжно-иллюстративной выставки «Азербайджан – страна огней». Организаторы мероприятия – Посольство Азербайджанской Республики в Кыргызстане и Национальная библиотека.
В презентации приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызстане Оруджев Г.Х., Председатель Комитета по науке, образованию и культуре Жогорку Кенеша Кыргызской Республики К.О. Осмоналиев, депутат, председатель Комиссии по культуре Парламента Азербайджанской Республики, директор Центра Ататютрка в Азербайджане, член-корреспондент Национальной Академии наук Азербайджанской
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Презентация книги - “Чингиз Айтматов – торжество тюркского духа”
14.04.2014
16 апреля 2014 года в Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоится презентация книги “Чингиз Айтматов – торжество тюркского духа” и открытие книжной выставки “Азербайджан – страна огней”.
Организаторами мероприятия являются Посольство Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике и Национальная библиотека Кыргызской Республики.
Кыргызстан и Азербайджан – две братские страны, тесно связанные глубокими историческими, культурными и духовно-нравственными узами и с давних пор проявляют взаимный интерес к культуре и литературе друг друга.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Календарные выставки ОКИ в апреле
11.04.2014
С 4 апреля 2014 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики оформлена календарная выставка, посвященная 415-летию со дня рождения Антониса ван Дейка (1599-1641гг.), фламандского живописца.
Творчество Ван Дейка оказало огромное влияние на развитие английской и европейской портретной живописи. Он был основателем английской школы портрета, традиции которого сохранятся в искусстве в течение столетий.
На выставке представлены книги о жизни и творчестве великого художника, иллюстративные альбомы и репродукции.
С 5 апреля 2014 года в зале отдела культуры и искусства НБ КР оформлена календарная выставка, посвященная 80-летию Сагынбека Ишенова(1934г.), народного художника и артиста, заслуженного деятеля искусств Кыргызской Республики.
Он – режиссер первых кыргызских мультфильмов «Цифры спорят», «Олокон. Как режиссер документального кино С.Ишенов снял фильмы «Беркутчи», «Сокольник», «Насыйкат», «Скульптор Алыбек Мухитдинов» и др.
С.Ишенов – участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Широко известны его картины «Река Нарын», «Красные волы, синий плуг», «У источника» и другие. Лучшие художественные полотна С.Ишенова находятся в кыргызском национальном музее изобразительных искусств им.Г.Айтиева и в Третьяковской галерее.
На выставке представлены книги и справочная литература.Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
В дар Национальной библиотеке коллекции книг из 126 названий и 19 DVD дисков на корейском и английск
11.04.2014
   Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кореи в Кыргызской Республике Ким Чан Гю, Советник Посольства Республики Корея в КР Ю. Бенг-сок, сотрудник музея истории Кореи в Республике Корея Ким Сонг Джун, исследователь Посольства Республики Корея в КР Лим Чи-хон посетили 11 апреля 2014 года Корейский Центр Национальной библиотеки Кыргызской Республики.
Открытие Корейского центра явилось следствием развития связей между Национальной библиотекой и Посольством Республики Корея в Кыргызской Республике. Данный Центр знакомит читателей библиотеки с сокровищами корейской науки, культуры и образования.


Последнее обновление ( 11.04.2014 )
Продолжение...
 
Встреча директора НБ КР Ж. Бакашовой Послом Турции Метин Кылыч.
11.04.2014
10 апреля состоялась встреча директора Национальной библиотеки Кыргызской Республики Жылдыз Бакашовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Кыргызской Республике Метин Кылыч.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития межкультурных связей и двустороннего сотрудничества. Г-н Метин Кылыч высоко оценил роль национальных библиотек, которые являются важнейшими социальными институтами, поддерживающие и пропагандирующие идеи демократии, активно влияющие на процессы науки, образования, социального развития, экономики, культуры.


Последнее обновление ( 11.04.2014 )
Продолжение...
 
Встреча директора НБ КР Ж. Бакашовой с г-ном Оливье Феррандо.
09.04.2014
8 апреля 2014 г. состоялась встреча директора Национальной библиотеки Кыргызской Республики Жылдыз Бакашовой с региональным директором французского института исследований Центральной Азии г-ном Оливье Феррандо. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества – подписании меморандума о партнерстве и сотрудничестве между Национальной библиотекой и французским институтом исследований Центральной Азии. Г-н Оливье Феррандо обозначил возможные пути сотрудничества – это обмен книгами и информацией, осуществление сотрудничества по передаче диссертаций о проблемах Центральной Азии в фонд библиотеки, проведение совместной выставки, посвященной 100-летию I Мировой войны. А также были обсуждены другие смежные темы, которые представляют взаимный интерес.
Продолжение...
 
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 26 июля 1999 года N 91 Об охране и использовании историко-к
08.04.2014

(В редакции Законов КР от 13 февраля 2006 года N 38, 25 июля 2012 года N 143)

Настоящий Закон устанавливает правовые нормы в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия на территории Кыргызской Республики, представляющих собой уникальную ценность для народа.

Закон обязателен для всех юридических и физических лиц, определяет их права и обязанности в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия.

(В редакции Закона КР от 25 июля 2012 года N 143)

Последнее обновление ( 11.04.2014 )
Продолжение...
 
К 80 летию Народного артиста Кыргызской Республики, манасчи Уркаша Мамбеталиева
08.04.2014
28 марта 2014 года в фойе Национальной библиотеки Кыргызской Республики состоялся вечер памяти и открытие книжно-иллюстративной выставки:
“…Эр Манастын көк байрагын көтөрүп,
Өмүр бою алып келди түшүрбөй.
Бир баштаса отура албай обдулуп,
Айтчу эле, күнү-түнү күпүлдөй…”,
посвященные 80-летию со дня рождения манасчи, народного артиста КР Уркаша Мамбеталиева.
С приветственным словом к собравщимся выступила директор Национальной библиотеки КР Ж. К. Бакашова. Она отметила, что имя манасчи Уркаша Мамбеталиева хорошо известно в республике.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Дистанционная школа в НБ КР
01.04.2014
31 марта 2014 года в Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоялось третье, заключительное занятие Дистанционной Школы библиотечного работника по теме: «Современные технологии обслуживания пользователей» для 43 библиотекарей Чуйской области.
Дистанционная Школа создана в 2013 году на базе Национальной библиотеки отдела научно-методических работ с целью повышения квалификации библиотечных работников республик, не имеющих специального образования.
Программа рассчитана на один календарный год, охватывает все основные направления библиотечной работы, предусматривает проведение теоретических и практических занятий с последующей защитой рефератов.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Русская художественная литература для кыргызских читателей
01.04.2014
Многие произведения русской художественной литературы были переведены на кыргызский язык и нашли широкую дорогу к кыргызским читателям. Начало художественному переводу в кыргызской литературе было полужено К. Тыныстановым и К. Баялиновым в 1924 г.. С тех пор на кыргызский язык были переведены и изданы бессмертные произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, Н. Некрасова, И. С. Тургенев, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И. А. Крылова, А.П. Чехова и многих других, а также лучшие произведения советской литературы М. Горького, М. Шолохова, Н. Островского. В. Маяковского, А. Толстого, А. Фадеева и других. Всего на кыргызский язык переведены произведения более 200 писателей русской дореволюционной и современной литературы.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Встреча директора НБ КР Ж. Бакашовой с Послом Азербайджана в КР
27.03.2014
26 марта 2014 г. состоялась встреча директора Национальной библиотеки Кыргызской Республики Жылдыз Бакашовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Кыргызской Республике господином Гидаят Худуш оглы Оруджева.Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Уркаш Мамбеталиев
26.03.2014
2014-жылдын 28-мартындафевралында саат 1100дө Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын фойесинде Кыргыз Республикасынын эл артисти, манасчы жана акын Уркаш Мамбеталиевдин 80 жылдыгына арналган
“…Эр Манастын көк байрагын көтөрүп,
Өмүр бою алып келди түшүрбөй.
Бир баштаса отура албай обдулуп,
Айтчу эле, күнү-түнү күпүлдөй…”
аттуу китеп-сүрөт көргөзмөсү жана эскерүү кечеси өткөрүлөт.

Уркаш Мамбеталиев Түп районунун Талды-Суу айылында 1934-жылы 8-мартта туулган, орто мектепти бүтүрүп, жоокердик милдетти аткарып, М. Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайынан окуган. Чыгармачылык чыйыры Ысык-Көл облустук К. Жантөшев атындагы музыкалык драма театрында артист болуп иштей баштайт.
Анын улуу манасчы С. Каралаев менен биринчи жолу жолугушуусу Манас айтуучулук ишинин башталышына негиз болгон. Областтык театр жоюлгандан кийин 1962-жылы Т. Сатылганов атындагы филармонияга манасчы-солист болуп ишке орношуп, ошол жерден ардактуу эс алууга чыккан.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
«®ркЇндЇн 100 жылдыгын татыктуу йткйрЇЇ – жалпы улуттук парзыбыз»
20.03.2014
2014-жылдын 14-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасынын фойесинде Коомдук демилгелүү уюштуруу комитети менен биргеликте «Үркүндүн 100 жылдыгын татыктуу өткөрүү – жалпы улуттук парзыбыз» аттуу китеп-сүрөт көргөзмөсү жана илимий конференция өткөрүлдү.
Максаты: 1916-жылкы Улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш-чараларын өткөрүү боюнча коомдук демилгелерди ишке ашыруу жолдорун иштеп чыгуу.
1916-жылдагы жалпы элдик көтөрүлүш дүйнө тарыхынын эң эле трагедиялуу барактарынан. Анын кайгылуу жактары жана эбегейсиз кан төгүлүшү кыргыз жана жалпы эле Орто Азия элдеринин тарыхындагы эстен кеткис окуя болуп эсептелет.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Народный артист Давлесов Насыр
17.03.2014
С 17 марта 2014 года в зале отдела культуры и искусства Национальной библиотеки Кыргызской Республики представлена тематическая выставка “Музыка дүйнөсүнүн чебери”, посвященная к 85-летию со дня рождения Народного артиста Кыргызской Республики, композитора и дирижера, профессора Давлесова НасыраДавлесовича.
Давлесов Насыр Давлесович родился 15 марта 1929 года в селе Кара-Булак Кеминского района. Свой творческий путь он начал в 1944 году в качестве артиста оркестра народных инструментов, возглавляемого П.Ф.Шубиным. После завершения обучения в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» начинается его дирижерская деятельность в Кыргызском театре оперы и балета. За более чем 40-летнюю деятельность в театре в творческом портфеле дирижера накопилось более 50 спектаклей. Из них свыше 20-ти в исполнении известного музыканта перед кыргызстанскими слушателями прозвучали впервые. Среди них такие классические оперы, как "Евгений Онегин" П.И.Чайковского, "Русалка" А.С.Даргомыжского, "Богема" Дж.Пуччини, балеты "Лебединое озеро" П.И.Чайковского, "Дон Кихот" Л.Минкуса, "Спартак" А.И.Хачатуряна, "Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева и другие.
Начиная с 50-х годов, маэстро сотрудничал с такими прославленными коллективами, как Всесоюзный симфонический оркестр, оркестры Московской, Ленинградской, Ульяновской, Горьковской филармоний, Государственные оркестры Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Латвии. Концертные программы, подготовленные под его руководством, получили высокую оценку музыкальной общественности не только в нашей стране, но и за ее пределами – в Канаде, Сирии, Эфиопии, Дании, Швейцарии.
Последнее обновление ( 26.05.2014 )
Продолжение...
 
Еще...
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 Следующая > В конец >>

Всего 501 - 625 из 992
EnglishKyrgyzRussian